Софтуерно съпровождане на внедрените в Министерство на енергетиката продукти NetIQ eDirectory, SUSE Linux Enterprise Server, x86 & x86-64, 1-2 Sockets with Unlimited Virtual Machines и ZENworks Configuration Management за срок от 3 години

Дата на обявяване: 23.12.2019
Краен срок за получаване на документи: 13.01.2020
Крайна дата за подаване на документи: 13.01.2020

Решение (23.12.2019 г.)

Обявление (23.12.2019 г.)

Документация (23.12.2019 г.)

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП (13.01.2020 г.)

Доклад и протоколи (28.01.2020 г.)

Решение за класиране (28.01.2020 г.)

Договор (04.03.2020 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 04.03.2020 г., публикувано на 04.03.2020 г.)