Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разработване на финансово-икономически и производствен анализ на концесия "Челопеч"

Дата на обявяване: 14.06.2018
Краен срок за получаване на документи: 27.06.2018
Крайна дата за подаване на документи: 27.06.2018

Решение (14.06.2018 г.)

Покана и приложения (14.06.2018 г.)

Протокол 1 (31.07.2018 г.)

Протокол 2 (12.10.2018 г.)

Доклад (12.10.2018 г.)

Решение за прекратяване (12.10.2018 г.)

Обявление за прекратяване (изпратено на 26.10.2018 г., публикувано на 29.10.2018 г.)