Предварителни обявления за възлагане на обществени поръчки

Дата на обявяване: 04.03.2015

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Министерство на енергетиката публикува предварителни обявления за възлагане на обществени поръчки за нуждите на Министерство на енергетиката.

Предварителни обявления