Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 20.01.2020
Краен срок за получаване на документи: 27.01.2020
Крайна дата за подаване на документи: 27.01.2020

Покана и приложения (20.01.2020 г.)

Доклад (05.02.2020 г.)

Протокол (05.02.2020 г.)

Решение (05.02.2020 г.)

Договор (16.03.2020 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 12.03.2020 г., публикувано на 16.03.2020 г.)

Допълнително споразумение (24.12.2021 г.)

Обявление за изменение (изпратено на 21.12.2021 г., публикувано на 24.12.2021 г.)

Допълнително споразумение (16.06.2022 г.)

Обявление за изменение (изпратено на 13.06.2022 г., публикувано на 16.06.2022 г.)

Обявление за изменение (изпратено на 08.12.2023 г., публикувано на 08.12.2023 г.)