Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Осигуряване на нови версии на програмни продукти на Micro Focus и абонаментна, техническа и софтуерна поддръжка на комплексната информационна система базирана на програмни продукти на Novell OES2/OES11

Дата на обявяване: 26.10.2018
Краен срок за получаване на документи: 19.11.2018
Крайна дата за подаване на документи: 19.11.2018

Решение и Обявление (изпратени на 26.10.2018 г., публикувани на 26.10.2018 г.)

Документация и приложения (26.10.2018 г.)

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП (21.11.2018 г.)

Доклад и протоколи (03.12.2018 г.)

Решение (03.12.2018 г.)

Обявление за възложена поръчка (публикувано на 28.12.2018 г.)

Договор по обособена позиция 1 (28.12.2018 г.)

Договор по обособена позиция 2 (28.12.2018 г.)

Обявление за приключване на договор за Обществена поръчка /23.12.2019 г./