Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуващата система "Управление на човешките ресурси и контрол на достъпа и работното време" в Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 11.01.2017

Решение (11.01.2017 г.)

Договор (31.01.2017 г.)

Обявление за възложена поръчка (17.02.2017 г.)

Обявление за приключване на договор за ОП (25.10.2019 г.)