Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуваща система за управление на документооборота и работните процеси - „Еventis R7“ в Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 23.07.2019

Решение (23.07.2019 г.)

Договор (02.10.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 27.09.2019 г., публикувано на 02.10.2019 г.)