Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Надграждане и абонаментна техническа поддръжка на съществуваща система за управление на документооборота и работните процеси - "Еventis R7" в Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 03.05.2018

Решение (03.05.2018 г.)

Договор (29.08.2018 г.)

Обявление за възложена поръчка (29.08.2018 г.)

Обявление за приключване на договор за ОП (25.10.2019 г.)