Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Доставка на оригинални тонери за мултифункционални устройства с марката Kyocera (Киосера)

Дата на обявяване: 22.07.2019
Краен срок за получаване на документи: 16.08.2019
Крайна дата за подаване на документи: 16.08.2019

Решение и обявление (22.07.2019 г.)

Документация (22.07.2019 г.)

Съобщение за отваряне на ценови предложения по чл. 57, ал. 3 от ЗОП (21.08.2019 г.)

Доклад и протокол (12.09.2019 г.)

Решение (12.09.2019 г.)

Договор (17.10.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 17.10.2019 г., публикувано на 17.10.2019 г.)

Обявление за приключил договор (09.04.2021)