Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Доставка на мрежово оборудване, компютърна и периферна техника за нуждите на Министерство на енергетиката

Дата на обявяване: 02.09.2019
Краен срок за получаване на документи: 24.09.2019
Крайна дата за подаване на документи: 24.09.2019

Решение (02.09.2019 г.)

Обявление (02.09.2019 г.)

Документация (02.09.2019 г.)

Разяснение (12.09.2019 г.)

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП (01.10.2019 г.)

Доклад (16.10.2019 г.)

Протокол 1 (16.10.2019 г.)

Протокол 2 (16.10.2019 г.)

Протокол 3 (16.10.2019 г.)

Решение (16.10.2019 г.)

Договор по Обособена позиция 1 (11.12.2019 г.)

Договор по Обособена позиция 2 (11.12.2019 г.)

Договор по Обособена позиция 3 (11.12.2019 г.)

Договор по Обособена позиция 4 (11.12.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 11.12.2019 г., публикувано на 11.12.2019 г.)

Обявление за приключване на договор за Обществена поръчка (23.12.2019 г.)

Обявление за приключване на договор за Обществена поръчка (23.12.2019 г.)

Обявление за приключване на договор за Обществена поръчка (23.12.2019 г.)

Обявление за приключване на договор за Обществена поръчка (23.12.2019 г.)