Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 21.05.2021
Краен срок за получаване на документи: 28.05.2021
Крайна дата за подаване на документи: 28.05.2021

Покана и приложения (21.05.2021 г.)

Доклад (21.06.2021 г.)

Протокол №1 (21.06.2021 г.)

Протокол №2 (21.06.2021 г.)

Решение (21.06.2021 г.)

Договор (09.08.2021 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 06.08.2021 г., публикувано на 09.08.2021 г.)

Обявление за приключил договор за ОП (22.12.2021 г.)