Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Доставка на копирна хартия, Обособена позиция № 1 Доставка на рециклирана копирна хартия

Дата на обявяване: 14.04.2016
Краен срок за получаване на документи: 26.04.2016
Крайна дата за подаване на документи: 26.04.2016

Процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП за избор на изпълнител за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-426/26.10.2015 г. за обществена поръчка с предмет: "Доставка на копирна хартия, Обособена позиция № 1 Доставка на рециклирана копирна хартия".

Покана и приложения

Решение и протокол (12.05.2016 г.)

Договор (20.06.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (28.07.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (14.09.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (22.12.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (06.03.2017 г.)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (публикувана на 19.01.2018 г.)