Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

"Доставка на канцеларски материали", обособена позиция 2 "Доставка на пликове и бланки"

Дата на обявяване: 16.06.2015
Крайна дата за подаване на документи: 26.06.2015

Покана на главния секретар на Министерството на енергетиката за участие в процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП за сключване на договор въз основа на Рамково споразумение СПОР-45/14.10.2014 г. с предмет: "Доставка на канцеларски материали", обособена позиция 2 "Доставка на пликове и бланки" за нуждите на Министерството на енергетиката.

Покана

Приложения

Доклад (16.07.2015 г.)

Протокол (16.07.2015 г.)

Решение (16.07.2015 г.)

Договор (08.10.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 13.11.2015 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (публикувана на 18.01.2016 г.)

Информация за приключил договор (26.02.2016 г.)

Информация за приключил договор и освобождаване на гаранция за изпълнение (09.03.2016 г.)