Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Доставка на канцеларски материали, обособена позиция № 2 "Доставка на пликове и бланки"

Дата на обявяване: 17.03.2016
Краен срок за получаване на документи: 29.03.2016
Крайна дата за подаване на документи: 29.03.2016

Покана на главния секретар на Министерството на енергетиката за участие в процедура по чл. 93б, ал. 3 от ЗОП за сключване на договор въз основа на сключено Рамково споразумение № CПОР-417/02.10.2015 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларски материали", обособена позиция № 2 "Доставка на пликове и бланки".

Покана

Приложения

Решение, доклад, протокол (12.05.2016 г.)

Договор (22.06.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (18.07.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (14.09.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (30.11.2016 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (12.01.2017 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (21.03.2017 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (24.04.2017 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (19.07.2017 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (16.08.2017г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (19.12.2017 г.)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (19.01.2018 г.)

Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка (25.01.2018 г.)