Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Доставка на канцеларски материали

Дата на обявяване: 24.04.2018
Краен срок за получаване на документи: 09.05.2018
Крайна дата за подаване на документи: 09.05.2018

Покана и приложения (24.04.2018 г.)

Доклад и протокол (01.06.2018 г.)

Решение за избор на изпълнител (01.06.2018 г.)

Договор (26.07.2018 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 25.07.2018 г., публикувано на 26.07.2018 г.)

Обявление за приключване на договор за Обществена поръчка (03.04.2020 г.)