Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Доставка и гаранционно обслужване на компютърна и периферна техника за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 12.10.2018
Краен срок за получаване на документи: 16.11.2018
Крайна дата за подаване на документи: 16.11.2018

Решение и Обявление (12.10.2018 г.)

Документация (17.10.2018 г.)

ЕЕДОП (17.10.2018 г.)

Протокол 1 (21.11.2018 г.)

Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП (28.11.2018 г.)

Доклад, Протокол 2 и Протокол 3 (04.12.2018 г.)

Решение (04.12.2018 г.)

Договори (22.01.2019 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 18.01.2019 г., публикувано на 22.01.2019 г.)

Обявление за приключване на договор за ОП (08.10.2019 г.)

Обявление за приключване на договор за ОП (08.10.2019 г.)

Обявление за приключване на договор за ОП (08.10.2019 г.)

Обявление за приключване на договор за ОП (08.10.2019 г.)

Обявление за приключване на договор за ОП (08.10.2019 г.)