Регистър на разрешенията за търсене и проучване

Регистър на разрешенията за търсене и проучване (актуален към 15.11.2022 г.)

Карта с действащи разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства (актуална към 15.11.2022 г.)

Карта на блоковете за търсене и проучване на нефт и природен газ

отпечатай тази страница