Списък на закритите, включително и на изоставените съоръжения за минни отпадъци