Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Списък на закритите, включително и на изоставените съоръжения за минни отпадъци