Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Стартира кандидатстването на домакинствата за финансиране на фотоволтаични системи

След окончателното одобрение от Европейската комисия Министерството на енергетиката започва набирането на проекти за кандидатстване по процедурата за изграждане на фотоволтаични системи от страна на българските домакинства. Изпълнението на процедурата "Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници" в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост има за цел да увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на домакинствата. По нея се предоставя безвъзмездно финансиране за доставка и монтаж на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване, както и на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp, които могат да включват и системи за съхранение на произведената електрическа енергия.

За да получи финансиране даден проект, той трябва да се отнася за жилище, където е постоянният адрес на кандидата. В него е необходимо да се използва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.).

Общият размер на инвестицията е 240 млн. лв. – 140 млн. лв. за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 100 млн. лв. национално и частно съфинансиране. На първия етап от реализацията ще бъдат разпределени 80 млн. лв. Доставката и монтажът на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване могат да бъдат финансирани по тази процедура изцяло, но с не повече от 1960.83 лв. Фотоволтаичните системи с мощност до 10 kWp се финансират до 70%, но не повече от 15 хил. лв. Кандидатите могат да подават своите документи до 10 ноември 2023 г., след което проектите ще бъдат класирани. 

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване на предложенията чрез информационната система на Механизма за възстановяване и устойчивост ИСУН 2020, чрез модула Е-кандидатстване на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/.

Условията и сроковете за кандидатстване може да видите тук.

Допълнителни указания за кандидатстване може да видите тук.

Заповед на министъра на енергетиката за утвърждаване на условията за кандидатстване

 1. Отговори на въпроси по процедурата за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници (въпроси от 1 до 39)
 2. Отговори на въпроси по процедурата за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници (въпроси от 40 до 69)
 3. Отговори на въпроси по процедурата за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници (въпроси от 70 до 107)
 4. Отговори на въпроси по процедурата за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници (въпроси от 108 до 137)
 5. Отговори на въпроси по процедурата за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници (въпроси от 138 до 163)
 6. Отговори на въпроси по процедурата за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници (въпроси от 164 до 173)
 7. Отговори на въпроси по процедурата за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници (въпроси от 174 до 199)
 8. Отговори на въпроси по процедурата за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници (въпроси от 200 до 210)
 9. Отговори на въпроси по процедурата за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници (въпроси от 211 до 226)
 10. Отговори на въпроси по процедурата за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници (въпроси от 227 до 232)
 11. Отговори на въпроси по процедурата за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници (въпроси от 233 до 240)
 12. Отговори на въпроси по процедурата за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници (въпроси от 241 до 242)
 13. Отговори на въпроси по процедурата за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници (въпроси от 243 до 247)
 14. Отговори на въпроси по процедурата за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници (въпроси от 248 до 261)
 15. Отговори на въпроси по процедурата за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници (въпроси от 262 до 267)
 16. Отговори на въпроси по процедурата за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници (въпроси от 268 до 276)
 17. Отговори на въпроси по процедурата за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници (въпроси от 277 до 291)
 18. Отговори на въпроси по процедурата за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници (въпроси от 292 до 303)
 19. Отговори на въпроси по процедурата за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници (въпроси от 304 до 326)
 20. Отговори на въпроси по процедурата за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници (въпроси от 327 до 347)
 21. Отговори на въпроси по процедурата за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници (въпроси от 348 до 358)
отпечатай тази страница