Разходи на търговски дружества

"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД е най-голямата иновирана топлоелектрическа централа в България."ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се състои от осем генериращи блока и ...

още

"Мини Марица-изток" ЕАД

"Мини Марица-изток" ЕАД е най-голямото въгледобивно предприятие в Република България, в състава на което са: Рудник "Трояново-1", Рудник "Трояново-сев...

още

"Булгаргаз" ЕАД

"Булгаргаз" ЕАД е обществения доставчик на природен газ на територията на Република България в съответствие с притежаваната лицензия...

още

"Кнежа-газ" ООД

"Кнежа-газ" ООД притежава лицензии за разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител на територията на община Кнежа...

още