Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Отчети за дейността на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" за 2024 г.

Юни 2024 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.06.2024 г.

Май 2024 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.05.2024 г.

Април 2024 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 30.04.2024 г.

Март 2024 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.03.2024 г.

Февруари 2024 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 29.02.2024 г.

Януари 2024 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.01.2024 г.

отпечатай тази страница