Предоставяне на информация от задължените лица

Информация във връзка с Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

Указания за предоставяне на месечна информация от задължените лица по чл. 5, т. 1 и 2 от Наредбата за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност ...

още

Постоянна банкова сметка, по която се събират вноски по Фонд "Сигурност на електроенергийната система"

В изпълнение на разпоредбите на Закона за енергетиката, Фонд "Сигурност на електроенергийната система" откри постоянна банкова сметка, по която да се събират вноски от задължените лица...

още