Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Център за административно обслужване

Отдел: "Административно обслужване и човешки ресурси"
Телефон: 02 9263 189/151
E-mail: e-energy@me.government.bg
Адрес: София, ул. "Триадица" №8 (трамвай 20 и 22 - трамвайна спирка "Младежки театър"; метро линия 1 и 2 - метростанция "Сердика")

Работно време: 9:00 - 17:30

Лого и слоган на държавната администрация

Във връзка с измененията в Административнопроцесуалния кодекс, в сила от 25 март 2015 г., Министерството на енергетиката прилага комплексно административно обслужване при предоставянето на административни услуги и осигурява възможност за устно заявяване на услуги и за образуване на производство за предоставяне на комплексни услуги.

Протокол за устно заявяване на услуги

Заявление за образуване на производство по процедура за комплексно административно обслужване

Харта на клиента

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Министерство на енергетиката

Общи и собствени стандарти за качество при осъществяване на административното обслужване в Министерство на енергетиката

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите в Министерството на енергетиката за 2023 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите в Министерството на енергетиката за 2022 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите в Министерството на енергетиката за 2021 г.

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите в Министерството на енергетиката за 2020 г.

Анализ на измерването на удовлетвореността на потребителите на административни услуги от административното обслужване в Министерството на енергетиката за 2019 година