Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Бюджет, финанси и счетоводство

Отдел: Бюджет, финанси и счетоводство
Лица за контакт: Диляна Григорова - старши счетоводител в отдел "Бюджет, финанси и счетоводство"
Телефон: (02) 9263 299, (02) 9263 152
E-mail: e-energy@me.government.bg
Адрес: София, ул. "Триадица" №8, Министерство на енергетиката
Работно време: 9.00 - 17.30

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Осигурителният доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение се установява освен с данните, предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 2), издаван от осигурителя. 

Подробна информация относно предлаганата услуга е публикувана на следния адрес: https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/45613