Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Административно обслужване и човешки ресурси

Отдел: Административно обслужване и човешки ресурси
Лица за контакт: Даниела Карагьозова - главен експерт в отдел "Административно обслужване и човешки ресурси"
Телефон: (02) 9263 117, (02) 9263 152
E-mail: e-energy@me.government.bg
Адрес: София, ул. "Триадица" №8, Министерство на енергетиката
Работно време: 9.00 - 17.30

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) 

Осигурителният стаж на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение се установява освен с данните, предоставяни периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с трудова, служебна и осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 3), издаден от осигурителя. 

Подробна информация относно предлаганата услуга е публикувана на следния адрес:  https://iisda.government.bg/adm_services/services/service_provision/45651