Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Заместник-министър Красимир Ненов: „Напредва работата по двата сценария на ИНПЕК, които да позволят постигането на целите за декарбонизация“

свали снимката

Министерството на енергетиката се стреми да създаде инвестиционна рамка, да премахва бариери, да отключва значими инвестиции и да помогне на бизнеса и финансовите институции да направят възможен енергийния преход. Това заяви заместник-министър Красимир Ненов на форума „ESG и производството на енергия от ВЕИ. Предизвикателство или възможност“, организиран от „24 Часа“, който се проведе в София на 26 март.  На събитието присъстваха министърът на околната среда и водите Юлиян Попов, изпълнителният директор на „ЕСО“ ЕАД Ангелин Цачев, председателят на Фонд „Сигурност на енергийната система“ Диан Червенкондев, директорът на Агенцията за устойчиво енергийно развитие Ивайло Алексиев, представители на ВЕИ сектора, финансови институци и други.

Заместник-министър Ненов подчерта, че правителството е съсредоточило усилия в развитието на ядрени мощности, но подчерта, че е важен и фокусът върху ВЕИ, включително с разработването на план за приоритетни зони за развитие на обекти за производство на електрическа енергия от вятърна енергия, подкрепата за развитието на мрежата и мерките за по-голяма гъвкавост на системата. Въпреки закъснението, вече са факт и процедурите за изграждане на нови ВЕИ мощности с локални съоръжения за съхранение, които също ще допринесат за ускоряване на развитието на ВЕИ сектора.

Той допълни, че работата по моделирането на двата сценария на Интегриран национален план Енергетика и климат напредва. Единият сценарий е със съществуващи, а другият с допълнителни мерки, които да позволят да бъдат постигнати целите за декарбонизация, но и основната цвл - да се осигури достъпна и сигурна енергия за битовите и индустриалните потребители.

По думите на заместник-министъра, през последната година и половина, на базата на задълбочено моделиране и широка дискусия сред експертната общност, са разработени сценарии за декарбонизация на енергийния сектор, послужили за изработването на Пътна карта за климатична неутралност, както и за основа на проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2030 г., с хоризонт до 2050 г.

отпечатай тази страница