В МЕ се създава координационно звено за съдействие на големите горивни инсталации при кандидатстване за дерогация

Със заповед на енергийния министър Теменужка Петкова в Министерството на енергетиката се създава координационно звено. Основната му задача ще е да координира действията по изготвяне на технико-икономически анализи от операторите на големите горивни инсталации и обсъждане на конкретни мерки във връзка с предвидената възможност за дерогация от изискванията на Европейскaта комисия. Припомняме, че на 28 април 2017 г. бе прието решение за изпълнение на Европейския парламент за одобряване на заключения за най-добри налични техники при големите горивни инсталации. Документът включва стойности за емисионни нива на вредни вещества в атмосферата (серен диоксид, азотни оксиди, живак). България и още седем държави гласуваха против документа.

С решение на Европейската комисия от 31-ви юли 2017-та година се привеждат в действие заключенията в акта "Най-добри налични техники". Българските топло-електрически централи трябва да изготвят необходимата документация и да кандидатстват за получаване на дерогация за възможно най-дълъг период.

отпечатай тази страница