Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Енергийните приоритети на белгийското председателство на Съвета на ЕС бяха в центъра на разговора на министрите Румен Радев и Тине Ван дер Страатен

свали снимката

Насърчаване на устойчивата енергийна инфраструктура, предоставяне на възобновяема офшорна енергия за всички, улесняване на международната търговия с водород – това са част от приоритетите в областта на енергетиката на белгийското председателство на Съвета на ЕС, които бяха сред централните теми на разговора на министър Радев в Брюксел с колегата му от Белгия Тине Ван дер Страатен. В срещата участваха  също заместник-министър Ива Петрова и началникът на кабинета Карина Ангелиева.

По отношение на текущата законодателна програма акцент в действията на белгийското председателство е оползотворяването на потенциала на енергийната ефективност и развитието на възобновяема и нисковъглеродна енергия. Инвестициите за осигуряване на гъвкава и интегрирана европейска енергийна мрежа са от съществено значение за изпълнение на тази цел, акцентира г-жа Ван дер Страатен. Министър Радев представи в разговора потенциала на региона за развитие на соларна и вятърна енергия. Той следва да се разглежда в по-широк контекст – както в района на Черно море, така и в Адриатическо и Егейско море. Този подход би предполагал по-голям интерес от страна на потенциални производители за разгръщане на свързаността, в т.ч. – и за строеж на обща офшорна мрежа, както и възможности за използване на обща пазарна зона.

С важно значение за региона е и насърчаване развитието на пазара на водород, при използване и на наличните възможности, включително в рамките на Вертикалния газов коридор. В този процес е важно приоритизирането на местното производството в ЕС пред засилването на вноса от трети страни.

По-мащабното навлизане на ВЕИ в енергийния микс би било възможно с паралелно развитие на базови мощности. Министър Радев информира своята колега за намерението на страната да изгражда 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“. Така ядрената енергия и ВЕИ ще осигурят гръбнака за развитие на българската електроенергийна система през идните десетилетия.

Развитието на устойчива инфраструктура, интегрирането на ВЕИ, както и разгръщането на офшорната енергия ще бъдат централни теми по време на неформалното заседание на енергийните министре на 15 и 16 април 2024 г., информира белгийският министър на енергетиката.

 

 

 
отпечатай тази страница