Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерският съвет одобри проекта GREENABLER на ЕСО ЕАД за финансиране със средства от Модернизационния фонд

свали снимката

Проектът GREENABLER на ЕСО ЕАД беше одобрен от Министерския съвет за финансиране със средства от Модернизационния фонд. 

Към момента България разполага с около 265 млн. евро за финансиране на приоритетните и неприоритетните проекти. С цел да бъде спазена времевата рамка за включване на конкретни проекти за одобрение от Инвестиционния комитет през 2024 г., Министерският съвет одобри Списък на инвестициите с предимство, предложени за финансиране със средства от Модернизационния фонд. На следващ етап ще бъдат предложени и други проектни предложения.

Проектът GREENABLER е разделен на две основни групи дейности. Първата е за реконструкция на 720 км съществуващи електропроводи за трансформацията им от ниво на напрежение 220 kV към 400 kV и синхронизирана реконструкция на прилежащите подстанции. Втората група е за реконструкция на електропровод „Хемус - Стара планина“  и трансформацията му от ниво на напрежение 220 kV на 400 kV, реконструкции на 888 км електропроводи 110 kV и удвояване на 92 км електропроводи 110 kV с цел увеличаване на преносния капацитет на мрежата.

Общият бюджет на първата група дейности е 568 млн. евро от Модернизационния фонд. През 2024 г. ще се финансира само първият етап, който е с бюджет 65 млн. евро.

Общата стойност на проекта GREENABLER e 857 млн. евро. Инвестициите за първата група в размер на 568 млн. евро са предложени за финансиране поетапно за 7 години от Модернизационния фонд, а за втората група, която е в размер на 203 млн. евро - чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, глава RePowerEU. Останалата част от финансирането се осигурява от ЕСО ЕАД.

Предложената инвестиция е в подкрепа на заложените в Националния план за възстановяване и устойчивост проекти за въвеждане в експлоатация на 4.5 GW нови ВЕИ, като с осъществяването на проекта ще осигури необходимата техническа възможност за тяхното присъединяване към националната мрежа.

отпечатай тази страница