Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Сигурността на енергийните доставки и подготовката за следващия зимен период бяха обсъдени на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“

свали снимката

Акцент в изказването на министър Румен Радев беше проектът за Вертикален газов коридор

Сигурността на енергийните доставки и подготовката за следващия зимен сезон бяха основните теми в проведения на 4 март 2024 г. Съвет на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“.  Министърът на енергетиката Румен Радев заяви, че енергийната трансформация следва да гарантира националната и енергийна сигурност, което при настоящите геополитически предизвикателства е невъзможно без регионална солидарност и сътрудничество в региона на Югоизточна, Източна и Централна Европа.

Министърът на енергетиката подчерта продължаващите усилия на България по отношение на диверсификацията на енергийните източници, включително ядреното гориво и доставките на природен газ, както и развитие на мрежовата свързаност със съседните страни. Той акцентира върху критичната роля за диверсификацията на доставките и транзита на природен газ за Централна и Югоизточна Европа на въведените в експлоатация междусистемни газови връзки  с Румъния, Гърция и Сърбия, като допълни, че очакваното през април откриване на терминала за ВПГ в Александруполис допълнително ще подкрепи постигнатото в тази посока. В допълнение, проектът за удвояване на капацитета на подземното газово хранилище, който се изпълнява в момента, ще допринесе също за енергийната сигурност.

Основен акцент министър Румен Радев постави върху проекта за Вертикален газов коридор, който е ключов за страните от региона на Централна и Югоизточна Европа, особено на фона на очакваното предстоящо спиране на транзита на руски газ през Украйна от 1 януари 2025 г.

„Проектът за Вертикален газов коридор е стратегически общ проект, в който участват Гърция, България, Румъния, Унгария, а вече и Словакия, Украйна и Молдова, и засяга сигурността на доставките, устойчивостта и диверсификацията за Югоизточна, Централна и Източна Европа. Този проект е основен за отключването на огромния потенциал на украинската газова мрежа“, заяви министър Радев. Той изрази позиция, че европейските усилия трябва да се съсредоточат върху този регион, включително и чрез осигуряване на необходимата финансова подкрепа от страна на ЕС.   

отпечатай тази страница