Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Съобщение

Във връзка с необходимостта да бъдат предприети превантивни мерки срещу разпространението на коронавирус – COVID-19 в страната, Министерството на енергетиката призовава за следното:

1.    Във всички случаи, когато това е възможно, партньорите на Министерството, гражданите, фирмите и организациите, които контактуват с администрацията, да изпращат документите по електронен път.

2.    Заявленията по реда на Закона за достъп до обществена информация да се подават по електронен път.

3.    Всички, които възнамеряват да кандидатстват за получаване на държавна помощ по реда на Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, да подават заявленията си по куриер или като препоръчана пратка чрез „Български пощи“ ЕАД.

4.    При неясноти относно движението на документите, молим да се свържете с експертите на Министерството на енергетиката по телефон и да ограничите физическите справки на място до минимум.

Деловодството на Министерството продължава работата си с нормален график.

отпечатай тази страница