Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Росен Христов: Нови технологии в енергетиката означават нови работни места и енергийна сигурност

свали снимката

Министърът на енергетиката подписа споразумение със Световната банка за геотермална енергия

Днес министърът на енергетиката Росен Христов и Лесех Мелгаард, постоянен представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия, подписаха споразумение за предоставяне на консултантски услуги за развитието на геотермалната енергия в България. През следващите 24 месеца Световната банка ще предоставя техническа експертиза, базирана на най-добрите световни практики и идеи за управление на геотермалните енергийни ресурси в страната. Проектът се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост и е част от неговото изпълнение.

“Днешното споразумение показва, че имаме ясна и правилна визия за развитието на сектора с фокус на беземисионните технологии и плътното използване на природните ресурси на страната ни. Усвояването на геотермалната енергия ще осигури разкриване на нови работни места и ще гарантира плавния преход към зелена енергия. Само за 8 месеца доказахме, че страната ни може да бъде желан и надежден партньор в енергетиката, като подобрихме сътрудничеството с институции като Световна банка и Европейска банка за възстановяване и развитие”, заяви Христов.

От своя страна Лесех Мелгаард благодари на министъра на енергетиката и неговия екип за професионализма и активната работа по сключването на споразумението. "Радваме се да продължим партньорството си с България за устойчиво използване на природните й ресурси, както и да подкрепим усилията на страната за осигуряване на чисти енергийни ресурси в полза на своите граждани“, каза още постоянният представител на Световната банка за България, Чехия и Словакия.

На срещата бяха обсъдени и възможностите за сътрудничество в други области на енергетиката, включително създаване на цялостна енергийна стратегия на страната, базирана на вече изработената визия и подпомагане на икономическото развитие на въглищните региони с фокус зелени технологии и производства.

Екипът на Световната банка ще предостави анализ, технически компетенции и препоръки за създаването и функционирането на геотермални лаборатории и геотермални центрове за високи постижения, включително в няколко български университета. Като част от партньорството, финансовата институция ще подпомогне министерството при идентифицирането на обекти с добри перспективи за използване на геотермална енергия, включително за отопление и охлаждане и потенциал за производство на електроенергия. В цялостната оценка на съществуващите геотермални ресурси в страната, Световната банка ще предостави и добри практики за извършване на екологични и социални оценки.

Днешният договор е първият в обхвата на новото Рамково споразумение за възмездни консултантски услуги, подписано с правителството на България миналата година, чиято цел е да подкрепя със знания изпълнението на проекти в програмния период на ЕС 2021-2027 г.

отпечатай тази страница