Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Правителството одобри допълнителен трансфер по бюджета на община Габрово за подпомагане на битовите клиенти на местната топлофикация

свали снимката

Допълнителен трансфер по бюджета на община Габрово в размер до 730 хил. лв. одобри Министерският съвет на днешното си заседание. Средствата ще бъдат използвани за подпомагане на битовите клиенти на топлофикационното дружество в града, които няма да имат топлоснабяване през предстоящия зимен сезон 2023 - 2024 г.

Заради множество проблеми с топлофикационната услуга, липсата на инвестиции, многократното прекъсване на топлоснабдяването през последните години и амортизацията на мрежата, по-рано през годината стана ясно, че местната топлофикация няма да работи през идната зима.

От подпомагането ще се възползват около 4120 битови клиенти на топлинна енергия на територията на гр. Габрово. Те ще бъдат компенсирани с отпуснатите днес допълнителни средства по бюджета на общината.
Припомняме, че приетата от правителството програма предвижда всички битови клиенти да получат еднократно фиксирана сума, определена на база осредненото количество потребена от тях топлинна енергия през последните три отоплителни сезона. Размерът на подпомагането се изчислява по специална формула, която включва цената, по която електроразпределителното дружество в Габрово продава електроенергия на крайните битови клиенти за периода 1 юли 2023 г. - 30 юни 2024 г., както и утвърдената от КЕВР цена на топлинната енергия за „Топлофикация Габрово“ ЕАД за същия ценови период.

отпечатай тази страница