Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката представи програми и финансови средства за българския енергиен сектор на конференцията “Европа за България”

свали снимката

В рамките на  конференцията “Европа за България”, която се проведе в София на 25 октомври, бяха представени програми и финансови средства, предвидени за България в сектор „Енергетика“.“Европа за България” е едногодишна информационна кампания на в. “24 часа” в изпълнение на проект „Кохезионната политика в България – нашият Европейски план“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Гости на събитието бяха евродепутатът Искра Михайлова, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, експерти от министерствата на финансите, иновациите и растежа, транспорта и съобщенията, околната среда и водите. От страна на Министерството на енергетиката в събитието участва Ивета Филипова, началник на отдел „Управление на проекти в енергетиката“ в Дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество“.

Фокус бе поставен върху Националния план за възстановяване и устойчивост – компонент „Нисковъглеродна икономика“, който обхваща подкрепата за възобновяема енергия за домакинствата, подкрепата за енергийно ефективни системи за улично осветление и пилотни проекти за производството на зелен водород и биогаз.

Пилотният проект за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от геотермални източници, подкрепата за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и за съхранение на електроенергия, както и Националната инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници, също бяха сред представените на форума.

Чрез подкрепата за възобновяема енергия за домакинствата се очаква да бъдат подпомогнати най-малко 10 000 домакинства с неефективни източници на топлинна енергия на твърдо гориво за инсталиране на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за битова гореща вода и фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия. Общият бюджет е 240 млн. лв.  Акцент бе поставен и върху подкрепата за енергийно ефективни системи за улично осветление, която ще допринесе за повишаването на енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление и да подобри условията за живот на населението.  Общият размер на инвестицията е 179 млн. лв.

Инвестицията за пилотни проекти за производството на зелен водород и биогаз,  с общ бюджет 136.9 млн. лв., ще допринесе за декарбонизацията на българския енергиен пазар, а подкрепата за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и за съхранение на електроенергия - за увеличаването на дела на чиста енергия в енергийния микс на България по пътя към климатична неутралност. Това ще се случи чрез подпомагане на изграждането и интегрирането в електрическата мрежа на нови допълнителни 1 425 MW генериращи мощности заедно с 350 MW локални съоръжения за съхранение на електрическа енергия.  Общият размер на безвъзмездното финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост е 663.4 млн. лв.

С реализацията на пилотния проект за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от геотермални източници с безвъзмездни средства ще бъде изградена такава централа. За тази цел са отделени малко над 343 млн. лв. В рамките на проекта е предвидено извършване на проучвания, както и 3D сеизмично картографиране на дълбоките геотермални резервоари. Сред дейностите по проекта е и създаването на специализирана лаборатория за развойна и приложна изследователска дейност за геотермално изследване и обучение по комбинирани системи за оползотворяване на геотермална енергия.

Изграждането и въвеждането в експлоатация на национална инфраструктура от съоръжения за съхранение на електроенергия с 6000 MWh използваем енергиен капацитет на равнището на електроенергийната мрежа е основен приоритет на на едноименния проект по НПВУ. Финансирането е 100% от ПВУ в размер на близо около 1.6 млрд. лв. По време на дискусията беше посочено още, че съоръженията трябва да бъдат разпределени на територията на България и разположени в близост до мощности за производство на енергия от възобновяеми източници.

 

 

отпечатай тази страница