Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в постановлението за определяне на стратегическите обекти и дейности в енергетиката

Компресорната станция "Нова Провадия" да стане част от списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност. Това е предвидено в проект за изменение на Постановление № 181 на МС от 2009 г., предложен за обществено обсъждане.

Компресорната станция "Нова Провадия" е предназначена да повишава и поддържа зададеното налягане Pmax раб.=7.5 МРа в преносния газопровод Dn 1200 – участъка до българо-сръбската граница. Включването й в списъка на стратегическите обекти ще допринесе за по-голяма сигурност на газоснабдяването и ще осигури по-добра защита на обекта.

КС "Нова Провадия" е собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД. Съоръжението е разположено в землището на с. Ветрино, обл. Варна.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: r.angueltchev@me.government.bg.

 

Проект на постановление

Частична предварителна оценка на въздействието

Становище на администрацията на МС

Доклад на министъра на енергетиката до МС

 
отпечатай тази страница