Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министерството на енергетиката предлага едногодишно удължаване на действието на наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от ВЕИ

Срокът на действие на Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници, да бъде удължен с една година - до 31 декември 2021 г. Това е записано в проект за изменение на наредбата, предложен от Министерството на енергетиката за обществено обсъждане. Удължаването на срока е в съответствие със Съобщение на Европейската комисия, с което насоките относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика 2014-2020 г. ще продължат да действат до края на 2021 г. Наредбата за намаляване на тещестта е приета именно на основание на тези насоки.

С оглед на факта, че периодът на предоставяне на помощ по наредбата ще започне от 1 януари 2021 г., когато необходимите финансови документи за отчетната 2020 г. няма да бъдат налични, е предвидено допустимостта на предприятията по наредбата да бъде проверявана с документите към заявлението за предоставяне на помощ за предходния период – 1 юли 2020 – 31 декември 2020 г. Това ще облекчи административната тежест за бизнеса, като вече представените документи ще бъдат проверявани служебно.

С проекта за промени се прецизират част от текстовете на наредбата във връзка с по-ефективното й прилагане.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на следния имейл адрес: saidntres@me.government.bg.

Наредба

Мотиви

отпечатай тази страница