Компенсациите заради високите енергийни цени продължават и през 2022 г.

Правителството осигури 1.5 млрд. лв. в помощ на потребителите

Правителството ще продължи и през 2022 г. да подпомага бизнеса заради високите енергийни цени. На последното си заседание за годината Министерският съвет реши да компенсира мрежовите оператори в пълен размер заради натрупания в периода юли – декември 2021 г. критичен дефицит от разходите им за електроенергия за технологични нужди. Така утвърдената с предходно решение на МС компенсация за мрежовите оператори за месеците октомври и ноември в размер на 110 лв/мвтч ще бъде надградена. По тази схема са отпуснати 235 млн. лв, които ще бъдат разплатени при потвърждаване на нотификация за помощта от страна на ЕС.

С финансовата подкрепа за мрежовите дружества, в това число и ЕСО ЕАД, ще бъде намален финансовият дефицит, който следва да бъде компенсиран при следващо ценово решение на КЕВР. От своя страна това ограничава необходимостта от съществено повишаване на цените на мрежовите услуги за всички крайни потребители. В този смисъл програмата "спестява" по около 4.50 лв/МWh средно за присъединените към преносната мрежа и около 20 лв/MWh средно за присъединените към разпределителни мрежи, с каквито суми иначе би трябвало да се увеличат мрежовите такси заради натрупания дефицит. Това има пряко положително влияние върху всички потребители в страната – битови и небитови.

Планира се подкрепата за мрежовите оператори да продължи и през първото тримесечие на 2022 г. Планираният допълнителен финансов ресурс е на стойност 120 млн. лв.

Подпомагането на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия според стартираната от служебното правителство програма, продължава през м. декември 2021 г. и през първото тримесечие на 2022 г., реши още правителството.

Размерът на тази подкрепа, както и декемврийските помощи за бизнеса, се изчисляват като 75% от разликата между базовата цена 185.59 лв/мвтч и реалната средномесечна борсова цена на сегмента "ден напред" на БНЕБ за съответния месец, но не повече от 30% от реалната борсова цена. Тази схема е на стойност 250 млн. лв. само за м. декември 2021 г., плюс още около 670 млн. лв. за първото тримесечие на 2022 г.

Само за м. декември подкрепата за българския бизнес се очаква да е около 130 лв/мвтч, което, в комбинация с директната подкрепа за мрежовите оператори, ще доведе до значително повишен ефект спрямо месеците октомври и ноември.

Правителството планира от началото на 2022 г. за първи път сред получателите на финансова подкрепа да се включват и потребителите на природен газ на регулирания пазар. Те, както и небитовите потребители на електрическа енергия, ще бъдат подпомогнати за м. декември 2021 г., както и за цялото първо тримесечие на 2022 г. Финансовият ресурс за това е около 200 млн. лв.

Общата стойност на предвидените компенсации може да надхвърли 1.5 млрд. лв в зависимост от пазарната динамика. Финансовият източник за тях е държавният бюджет, дивидента от държавните енергийни дружества, както и приходите от продажба на квоти въглеродни емисии.

Екипите на Министерството на енергетиката и Министерството на финансите ще продължат комуникацията си с всички представители на социалните и работодателските организации за ефективно адаптиране на механизма на компенсиране с оглед динамично променящата се пазарна среда.

отпечатай тази страница