Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

България работи активно по изпълнение на Програмата за диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво

свали снимката

Зам.-министърът Еленко Божков проведе среща на високо ниво по темата в Брюксел

България продължава активно да работи по изпълнение на Програмата за диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво за АЕЦ "Козлодуй", като води  интензивни разговори с всички потенциални доставчици на гориво на пазара. Стреми се да ускори максимално процеса, предвид и взетото Решение на Народното събрание от 9 ноември 2022 г. Запазва в преговорите водещите принципи за приоритетност на ядрената безопасност, зачитане независимостта на ядрения регулатор при лицензирането на алтернативното гориво, както и недопускане замяната на една зависимост с друга. Намерението е възможно най-скоро преговорите с американската компания "Уестингхаус" и френската "Фраматом" да бъдат финализирани. Това увери колегите си и представителите на Европейската комисия заместник-министърът на енергетиката Еленко Божков на среща на високо ниво, провела се на 7 декември 2022 г. в Брюксел. Положително бе посрещнато и искането на българската страна да се обмисли евентуална финансова подкрепа за дейностите по лицензиране на алтернативно ядрено гориво, извършвани от националния ядрен регулатор. Срещата бе инициирана от Комисията и ръководена от заместник-генералния директор на Генерална дирекция "Енергетика" Масимо Гариба. Участваха заместник-министрите на държавите-членки, опериращи ВВЕР реактори, ръководителите на атомните електроцентрали, вкл. изпълнителният директор на АЕЦ "Козлодуй", както и генералният директор на Агенцията по доставките на Евратом. "Уестингхаус" и "Фраматом" представиха техническата готовност на компаниите да доставят свежо ядрено гориво за реактори тип ВВЕР. Участниците в срещата обсъдиха и предложение на Комисията за проект на Пътна карта за ускоряване на диверсификацията на доставките на СЯГ, като специален фокус бе поставен на горивото за реактори ВВЕР-440. Документът разписва конкретни задачи със срокове към правителствата на държавите-членки, ядрените оператори и европейските институции. Следващите месеци работата ще продължи на техническо ниво, и ще бъде последвана от поредна среща на високо ниво през пролетта на 2023 г.

отпечатай тази страница