Министър Николов: 370 млн. евро са пропуснатите ползи на "Булгаргаз" заради отказа да получим цялото договорено количество газ от Азербайджан

Водещ: Здравейте, започва "Защо Господин министър". В следващите 20 минути нашите въпроси са към министъра на енергетиката Александър Николов. Добър вечер. Всяко българско семейство ще плаща по 100 лв. повече, за да купуваме отново руски газ през посредници. Защо, господин министър?

Александър Николов: Това първо не е вярно. След това мога да отговоря защо. Не знам откъде ви е информацията и не зная как е направено това изчисление.

Водещ: Колко по-скъп е газът, който сега купуваме по новите договори?

Александър Николов: За да се обясни това нещо трябва да се разбере цялата динамика.  Цялата динамика е, че България не е в неизпълнение на договора с Газпромекспорт. Защо е важно това нещо? Защото всичките разговори за посредници и каквито и да са други инсинуации, спекулации, зависят от това дали отсрещната страна ще изпълнява договорните си отношения. Тоест когато дружеството, което и да е то – българско, си е свършило работата, по принцип работа на цялото общество е да търси отговорност на отсрещната страна. Оттам нататък, след като в рамките на 24 часа някой решава да не изпълнява задълженията си и въпреки това всичките заявки на конкретно дружество са изпълнени, след това идва разговорът за цената. Как изглежда цената? Ако беше разписан конкретен документ, който "Газпром експорт" изпрати към "Булгаргаз" с голяма степен на вероятност цената, която е активна към момента по съществуващия договор, нямаше да е валидна, тъй като механизмът, начинът на плащане, съответно разходите, се променят. Така че сравнението е некоректно.

Водещ: Разбирам. Каква е цената по сега действащия, досега действащия договор с "Газпром" и каква по-новите?

Александър Николов: Пак обяснявам. Това не е валидно сравнение. Защото щеше да е валидно само при едно условие и то е, ако "Газпромекспорт" изпълнява договора си  и има закупени допълнителни количества. При положение, че условието за неполучаване на газ е неподписването на този документ, се сравнява цената, която щяхме да получим, ако бяхме разписали договора. И ако бяхме разписали предложените изменения, има голяма степен на вероятност цената, която се плаща за втечнен газ, дори да е по-ниска от това, което щяхме да плащаме на "Газпромекспорт".

Водещ: Аз разбрах още първия път какво ми обяснихте. Коректно ли е, че около 75 евро беше цената, а сега по новите договори е над 100 евро?

Александър Николов: Не.

Водещ: А какви са точните данни тогава?

Александър Николов: Точните данни са, че към момента договорът, който е сключен, за да се подсигури необходимото количество газ, е с цена, без да изпадам в детайли, за да не се нарушават търговски данни, около 10% на тази цена, която щяхме да заплатим при валиден договор с "Газпромекспорт", без разписване на анекса. При разписване на анекса първо има непредвидимост на цената, второ, непредвидимост на разходи и трето, в крайна сметка очаквах много по-широко колективно усилие за това да се изпълняват задълженията към България.

Водещ: Тоест не 30% по-висока цена, 10% по-висока цена има по новия договор.

Александър Николов: Сравнението за 30% по-висока цена настъпва при следните условия - ако се изпълняваше договорът до последния ден от страна на "Газпромекспорт" каква щеше да бъде цената и след неизпълнение каква е цената.

Водещ: Значи по-стария договор и по новия все пак е коректно сравнението с цената.

Александър Николов: Не, не е.

Водещ: И по този начин, умножено по потреблението и разделено на населението, все пак стигаме до тази сума.

Александър Николов: Не. Защото - пак държа да кажа - когато "Булгаргаз", съответно КЕВР, излезе с решение на 4 май специално за цялото общество ще излезе сравнение - ако "Газпромекспорт" беше изпълнявал договора си, колко щеше да бъде повишението и след неизпълнение колко е повишението.

Водещ: Гръцката компания ДЕПА какъв газ ни продава в момента?

Александър Николов: Остатъците от Гърция, които се закупуват в България, са свързани с небалансирането на гръцката система. Това нещо е валидно във всеки един период.

Водещ: ДЕПА купува ли газ от "Газпром"?

Александър Николов: ДЕПА купува газ от "Газпром", да.

Водещ: Тоест ние купуваме ли сега отново руски газ?

Александър Николов: Това е валидно във всяка една ситуация. Тоест, когато в Гърция няма газохранилище, няма начин да се балансира системата, когато има остатъчни количества, които могат да се закупят на по-добра цена, отколкото цената, която влиза в България, това е естественият подход, за да се запази интересът на българското общество, съответно на "Булгаргаз".

Водещ: Откъде е газът, който ни продава другата фирма - МЕТ?

Александър Николов: Спекулацията с МЕТ очевидно пак ще върви в тази посока. Въпросът, който трябваше да се зададе, е получили си са всички възможни компании, които могат да доставят втечнен газ покана за оферта или не. И трябва ли историята на един човек, който и да е той, когато е работил, да отговаря на търгови процедури и да бъдат изключвани компании, или трябва да назначаваме неквалифицирани, неработещи никога хора.

Водещ: Ще изясним тези въпроси може ли да ми отговорите какъв е газът, който ни продава МЕТ?

Александър Николов: Втечнен.

Водещ: Има ли връзка с руски доставчик?

Александър Николов: Не бих казал. Не.

Водещ: А тази фирма има ли резервиран капацитет по Турски поток, откъдето минава само руски газ отново?

Александър Николов: МЕТ, доколкото знам, търгува с цяла Европа и не е работа на когото и да е от държавната администрация да се намесва в корпоративни отношения и интереси.

Водещ: Разбирам, просто доколко е вярно това, че отново купуваме руския газ, но на по-високи цени?

Александър Николов: Не е вярно, че купуваме руски газ на по-високи цени - пак стъпка назад и пак ще се върна към това нещо. Това е много важно, това не е обяснение. Причината да се закупува какъвто и да е природен газ откъдето и да е, е неизпълнението на трета страна. Неизпълнението на трета страна е директен форсмажор, който е разрешен за 24 часа. Много важен въпрос за вас - тогава какво щеше да стане днес, ако нямаше количества природен газ в България, за да се изпълнят заявките? Какво щеше да се случи? Щяхме ли да говорим за цена или щяхме да говорим за това, което говорехме две седмици по-рано? Какво се случва, когато 90% от газа, който получаваме от Русия, не влиза в България? И още един въпрос - колкото и странно да звучи, ще си позволя да ви цитирам - вие ме попитахте, когато аз съм казал в предходно интервю, че има технически механизъм за плащане в рубли, защо сме се подчинили на руската страна? Как звучи сега това твърдение?

Водещ: Господин министър, вие сте този, който трябва да отговаря на въпросите.

Александър Николов: Точно така. И само да кажа, че това твърдение сега и това, което се случва и преди, и сега, е също толкова невярно.

Водещ: "Булгаргаз" не обявява търг на борсите. Защо, господин министър?

Александър Николов: Не е вярно това.

Водещ: Как избрахте тогава тези посредници? Точно тези две фирми как ги избрахте?

Александър Николов: Няма две фирми. Кои две фирми са избрани?

Водещ: МЕТ и другата, която е гръцката фирма.

Александър Николов: Между другото, всички одитни органи, както и БЕХ, АДФИ и така нататък, имат постоянен достъп до "Булгаргаз". По Закона за достъп до обществена информация може да се поискат броят оферти, които са поискани, как са постъпили, какви са цените и какви са условията. Оттам нататък, всяка една компания, която иска да участва в търгова процедура е добре дошла. Както е било назад времето, така и ще бъде.

Водещ: Колко са лицензираните търговци на газ в България?

Александър Николов: Такава информация трябва да проверя в детайли.

Водещ: Над 30 предполагам е вярно. Колко от тях получиха възможност да излязат с оферти към вас? Към "Булгаргаз"?

Александър Николов: Всички, които са имали възможност да реагират навреме в конкретния час, така че да има сигурност на доставките, са изпратили оферти.

Водещ: А как разбраха тези фирми, че има такава възможност?

Александър Николов: Информирани са от ръководството на "Булгаргаз", предполагам. И този детайл - какво има зад него?

Водещ: Дали е имало прозрачна процедура, обявяване на търг?

Александър Николов: Има ли оплакване, от която и да компания, че не е получила искане за оферта?

Водещ: Просто е любопитен въпросът - частна фирма резервира капацитет от остров Ревитуса, а "Булгаргаз" не. Защо, господин министър?

Александър Николов: Защото "Булгаргаз", за да резервира капацитет и да направи разход за компанията, който се плаща от българските домакинства, от българския бизнес, трябва да настъпи това, което настъпи на 26-ти срещу 27-ми. И то е - конвенционалните количества да спрат към България. Когато трябва да се реши нещо от днес за утре, се прави възможно най-ефективното и най-бързото решение, така че А/ да бъдат подсигурени доставките и Б/ да има възможно най-добрата цена. Относно капацитета на която и да е компания, Ревитуса не обслужва само България. МЕТ не е единствената компания, която има запазен капацитет на Ревитуса. Начинът на търговия в целия не само в Югоизточен регион, в цяла Европа пазарът е отворен, съответно, ако очаквате да се каже на конкретна компания резервирай ли не резервирай, това означава държавен контрол.

Водещ: Господин министър, защо "Булгаргаз" не резервира тези количества?

Александър Николов: На този въпрос ви отговорих и пак ще ви отговоря.

Водещ: Ама има ли някакви законови ограничения да го направите?

Александър Николов: Не, няма законови ограничения.

Водещ: А защо не взехте такова решение?

Александър Николов: Защото, пак обяснявам, тези разходи са за сметка на дружеството. Резервирането на Х период напред, който надхвърля 6 месеца, може да стигне 200 милиона лева.

Водещ: Това обаче не е ли далновидно решение на фона на кризата, в която знаехме, че се намираме, във война сме?

Александър Николов: Тоест вие знаехте, че ще спре природният газ в България, така ли?

Водещ: А знаели ли са във фирма МЕТ, че ще спре природният газ?

Александър Николов: Фирма МЕТ или която и да е фирма, която резервира капацитет, го резервира за собствени търговски цели.

Водещ: Кога е направено това резервиране?

Александър Николов: Разбирате ли, че в момента искате отговор от мен, който е свързан с конкретна търговска компания или не?

Водещ: Вярна ли е информацията, че се е случило в началото на април и е до края на годината?

Александър Николов: Тоест? МЕТ ще продължи търгува с или без "Булгаргаз", с или без държавна компания, както го е правил много години назад. Знаете ли колко са количествата, които са изтъргували МЕТ през последната година? Сравнете ги с "Булгаргаз", моля ви. Когато се правят внушения, е хубаво да се стъпва на реални данни, реалните данни включват нещо много просто. Търговските отношения на която и да е компания, понеже разговаряме с имена - МЕТ, ШЕЛ, който и да е - сравнено с количествата, от които "Булгаргаз" се нуждае, за да балансира системата, са нищожни. И който предостави най-добра оферта, пак ще го повторя, защото очевидно не е ясно - която от компаниите предостави най-добра оферта за България, тя получава право да доставя количества в България при форсмажор.

Водещ: Ето конкретни факти. Шефът на "Булгаргаз" купува от дружеството на което е бил шеф преди да го назначите.

Александър Николов: Тоест ще търсим хора, които не са работили в системата, за да са спокойни всички.

Водещ: Дружеството, което в началото на април е резервирало необходимите количества и капацитет. Случайно ли ви изглежда всичко това?

Александър Николов: Това дали изглежда нещо случайно или не, отговаря по следния начин на цялата процедура. Аз ви попитах изрично има ли търговска компания, която има претенции, че е можело да доставя на по-добра цена или не?

Водещ: Въпросът е вие дали проучихте? Защо не обявихте търг на борсите?

Александър Николов: Госпожо Цънцарова, на 26-ти вечерта се обявява от Газпромекспорт, че няма да има природен газ.

Водещ: Виждате ли конфликт на интереси в това, че шефът на "Булгаргаз" сключва договор с фирмата, която е управлявал преди вие да го назначите ?

Александър Николов: Вие виждате ли конфликт на интереси?

Водещ: Не мога да преценя, вие ми отговорете.

Александър Николов: Къде работи конкретно този човек в момента?

Водещ: В "Булгаргаз" - държавното дружество, което не е резервирало капацитет, но сключва договор с дружество, което е резервирало.  

Александър Николов: Обясних защо "Булгаргаз" не е резервирало капацитет. Ако от утре "Газпром експорт" решава да изпълни договора си и започва да пуска количествата, всеки един изхарчен лев допълнително за капацитет идва във вреда на българските граждани.

Водещ: Щеше ли да ни е по-евтино, ако "Булгаргаз" беше резервирал капацитет?

Александър Николов: Не.

Водещ: Каква е печалбата, която реализират сега посредниците?

Александър Николов: Това е абсолютно несъстоятелен въпрос, защото първо трябва да се знае цялата верига на доставки на конкретната компания, след това трябва да се знае структурата на разходите им, след това трябва да се знае цената, на която продават.

Водещ: Добре, да затворим темата и да се върнем към хората, за които в крайна сметка наистина е много важно каква ще бъде цената на природния газ. Асен Василев, вицепремиер: от май цената на газа може да падне; Александър Николов, вие: от следващата седмица газът у нас ще поскъпне. Кое е вярното?

Александър Николов: Цената на природния газ в България за следващия месец, както и за месеците до  юли, има пряка зависимост от един много важен анекс, който съвсем удобно се забравя, особено от преждеуправляващите. Този анекс се отнася към договора с партньорите ни в Азербайджан. Ако този анекс не съществуваше, цената от 1 май нататък щеше да е по-ниска. Ние правим усилия към момента и след интервюто продължаваме и преди това сме го правили и ще продължим до последния момент, който е възможен, да получим цялото количество от Азербайджан в България на договорената цена. Вредата от тези анекси - от началото на разписването им, пропуснати ползи, сравнено с цена на доставка, която е възможна за "Булгаргаз" е над 370 милиона евро. Това са пропуснати ползи.

Водещ: Бившият шеф на "Булгаргаз" Николай Павлов ли е отговорен за тези загуби?

Александър Николов: Той е отговорен за разписването на анекса.

Водещ: Еднолично ли е взел това решение?

Александър Николов: След като определено лице полага подписа си, кой го сугестира и кой му дава тези насоки на мислене и кой изчислява вредата за българското население са въпроси които трябва …

Водещ: Това лице има ли решение да координира решенията си с БЕХ и с Министерството на енергетиката?

Александър Николов: Доколкото знам, в началото го е направил, след това за последния анекс, който е от септември месец – не.

Водещ: Искате да ми кажете, че той еднолично е взел това решение?

Александър Николов:  Това не е въпрос за мен. Въпросът за мен е дали преценихме, че този човек вреди на дружеството.

Водещ: Господин министър, любопитното тук е, че този анекс е подписан по времето, когато вие сте заместник-министър в служебното правителство.

Александър Николов: Не е вярно това нещо.

Водещ: Вие бяхте ли заместник-министър по времето…

Александър Николов: Не е вярно това. Знаете ли на коя дата създателят на нова партия господин Стефан Янев подписва заповед да ме освободи?

Водещ: 13 август.

Александър Николов: Знаете ли откога е анексът? Кажете вие, аз казах месеца преди секунда.

Водещ: Септември.

Александър Николов: Бил ли съм служебен министър?

Водещ: Разговорите по този анекс водили ли са се по времето, когато вие сте били служебен министър?

Александър Николов: Когато се обсъжда хронологията на газа, това, което направихте в момента е много интересно. След като съм освободен аз, се случва този анекс.

Водещ: Какво искате да кажете?

Александър Николов: Нищо, съвпадение на дати.

Водещ: Обвързано е с вашето освобождение…

Александър Николов: Това са разговори с други лица. Зададохте ми въпроса дали съм бил в служебния кабинет. Не съм бил. Докато бях и имах среща текущо с вицепремиера и министър на финансите (тогава той не беше вицепремиер и министър на финансите) обсъждахме точно ситуацията с природния газ и вредите за България. Това се случи на 12 август. Аз на 13-ти август съм свободен.

Водещ: Добре. Продължаваме напред към диверсификацията. Наистина ли България може да се раздели с руския газ завинаги?
Александър Николов: За България категорично отговорът е да. Оттук нататък планирането на ниво Европейска комисия, Югоизточния регион е много важно от гледна точка на обем, количества, начин на формиране на обществена поръчка, планиране и съответно - по-добра цена. Това че се случва от днес за утре и точно това исках да кажа, че сравнението с валиден договор, невалиден договор с реална цена е много важно да се направи от сега-засега с реални данни. Дългосрочно с инфраструктурата около нас в Турция и Гърция това е възможно.

Водещ: Тоест има тръби, по които тези алтернативни доставчици трябва да ни доставят природния газ?

Александър Николов: Има възможности, особено с новите проекти, които се случват в Александруполис и с гръцката връзка.

Водещ: В такъв случай благодарихте ли на вашите предшественици, че са осигурили 100% диверсификацията на България?

Александър Николов: Да, благодарихме им много пъти, особено с това, че се опитват да си приписват заслуги за трасета които са строени 70-те години.

Водещ: Не използвате ли инфраструктурата, която сега в последните години е построена?

Александър Николов: Коя е инфраструктурата, която е построена в последните години?

Водещ: Последната година знам кое не е построено и това е интерконекторът с Гърция.

Александър Николов: Точно така.

Водещ: Тръбите са положени, газ ще потече на първи юли. Кой е казал тези думи за интерконектора с Гърция?

Александър Николов: Кое е построено от преждеуправляващите? 3 милиарда за трасе, което свързва един-единствен доставчик с един-единствен достъп на природен газ.

Водещ: Възможно ли е от Турски поток да получава газ България? Има ли разклонение към нашата газопреносна мрежа?

Александър Николов: От Турски поток, от това трасе, може да се получава само от Газпром.

Водещ: Но все така има разклонение към България?

Александър Николов: За да получаваме природен газ в България, според мен трябва да има разклонение, иначе няма как да получим газ в България.

Водещ: Тоест и това трасе би могло да се използва, както вие сте казвали, по време на война е добра алтернатива и добра възможност за България?

Александър Николов: По време на война добра възможност за България е да има реални трасета от алтернативни източници. Когато може да построиш едно трасе за една година и половина и когато твоят екологичен министър нарича твоя ключов проект екологична катастрофа, очевидно има някакъв проблем. И когато следващото трасе ти отнеме девет години да го приемеш, а е три пъти по-късно и три години не си докарал строежа до завършена фаза, също има очевидно много голям проблем. И когато се опиташ да го пъхнеш под едни от най-големите язовири, също има очевиден проблем.

Водещ: Господин министър, тръбите са положени, газ ще потече на 1 юли. Кой е казал тези думи за интерконектора с Гърция?
Александър Николов: Аз съм казал, че техническото изпълнение ще бъде до 1 юли, тестовете, включително и с природен газ, ще могат да бъдат на първи юли. Хидравличните тестове, хидротестовете са приключили вече.

Водещ: Тоест ще има ли газ по трасето на първи юли?

Александър Николов: След като се завърши физическият строеж, вкарването в търговска експлоатация на трасето изисква допълнителни потвърждения, свързване със система на управление Ескада, регулаторни изисквания, които включват и Европейския съюз, и гръцкия регулатор. Поемането на ангажимент от всички тези страни, изключая България, е отвъд нашите правомощия. Ние правим всичко възможно. Това, което знаем на ежеседмична база, включително от премиера на Гърция, е, че няма забавяне по техническото изпълнение.

Водещ: Докладът на Българския енергиен холдинг за хода на строежа, който вчера показа Румен Овчаров, какво пише в него?

Александър Николов: Докладът е изискан по време на текущия кабинет по ред причини. Едната от причините е, че, както компаниите които се занимават с качествен контрол, както всички мониторингови механизми и свързаните лица по тях, са избирани от предходни управления и по тази причина всичките неща, които сме получили по този доклад, които са негативни със сигурност относно изпълнението, са запознати конкретните изпълнители.

Водещ: Строи ли се на юруш, най-общо казано?

Александър Николов: Когато си имал много години назад във времето, много, да не уточнявам пак колко хора, които са толерирали подобно поведение и след това има служебни правителства, в които няма парламент и след това очевидно започва много широка инициатива до ниво премиер, това нещо да се случи, защото е стратегическо за целия регион, дали се строи на юруш, както вие го дефинирате, не бих използвал такава …

Водещ: Преразказах Румен Овчаров.

Александър Николов: Аз подобни източници на информация…

Водещ: Добре. Предлагам ви на финала за много кратки отговори на следващите въпроси. Назначихте търговец на газ за шеф на "Булгаргаз", а в петък сте сложили търговец на ток за шеф на НЕК. Така ли е?

Александър Николов: Не.

Водещ: Мартин Георгиев ли е новият шеф на НЕК?

Александър Николов: Да.

Водещ: Търговец на ток ли е?

Александър Николов: Пак. Когато в определена система, особено електроенергийна система, се използват референции швейцарски компании с не знам колко години история, хората, които застават, имат експертиза, която е доказана на международно ниво. Може да търсим абсолютно същите изпълнители на много удобни поръчки.

Водещ: Защо се наложи тази промяна в петък следобед?

Александър Николов: В който и да е ден, когато и да е, се налага промяна, защото си има определени процедури дори и правни, които трябва да бъдат спазени.

Водещ: И минал ли е конкурс новият директор?

Александър Николов: Минал е процедурите, които трябва да минат в Българския енергиен холдинг.

Водещ: Конкурс?  

Александър Николов: Не е конкурс.

Водещ: Съобразено ли е със закона за публичните предприятия?

Александър Николов: Съобразено е със закона изцяло.

Водещ: Благодаря ви за този разговор.

 

"Защо, господин министър?", БТВ

1 май 2022 г.