Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министър Живков: Взехме адекватни мерки за включване на мощности в електросистемата, за да компенсират високите цени за бизнеса

Водещ: Добър вечер. Вие предлагате 50 лв. за един мегаватчас помощ за небитовите абонати, но при определени условия. Eдно от тях е актуализацията на бюджета. А ако такава не се случи?

Андрей Живков: Да. Нека да започнем с това, че ситуацията наистина е безпрецедентна в цяла Европа по отношение на цените на енергийните носители и това се вижда дори при бегъл обзор по картата. Цените са изключително високи на електрическата енергия, но искам да подчертая, че в България устойчиво те са най-ниските след Полша от средата на август. Наистина, колкото и да са ниски цените, са високи за нашия стандарт и това е причината да започнем от две седмици разговори с бизнеса, големите индустриалци и работодателите какви мерки бихме могли да предприемем, за да ги подпомогнем по някакъв начин и да тушираме този ефект от високите цени.

Водещ: И го направихте днес, обявихте част от мерките. Но ви питам, защото те по някакъв начин трябва да бъдат продължени и от следващ редовен кабинет.

Андрей Живков: Разбира се. Въпросът за това дали е нужна актуализация на бюджета, го обсъждахме днес с министъра на финансите. Проблемът е, че средствата, които биха се събрали, да речем, от изтегляне на предварителен дивидент от дружество или каквито и да е, трябва да постъпят в бюджета и по някакъв механизъм да бъдат разпределени към крайните клиенти, които са потърпевши.

Водещ: И това го прави следващо Народно събрание.

Андрей Живков: Това го прави Министерството на финансите, това е бюджетна процедура. Тоест няма извънбюджетна процедура, която би могла да разпредели тези компенсации. Освен 50-те лв., които предлагаме, ще предложим една мярка, която е с по-краткосрочен, по-малък срок на действие, но голяма част от бизнес потребителите ще я усетят - това е преразглеждане на методиката за изчисляване на цената на доставчик от последна инстанция. Доставчик от последна инстанция е доставчикът, при който отива всеки бизнес, всеки клиент, който не си е избрал нормален търговец, за да му доставя енергия. От 1 юли, откакто излезе целият бизнес на свободния пазар, една голяма част от него не успяха да си намерят доставчик и са отишли при доставчик от последна инстанция. Там цените са още по-високи, отколкото на свободния пазар.

Водещ: А навременни ли са тези мерки? Питаме Ви, защото бившите законодатели Ви поискаха оставката?

Андрей Живков:  Въпросът с оставката в случая не мисля, че е логичен. Защото пак казвам, оставката ми я искат във връзка с това, че цените са високи. Цените са високи в цяла Европа, а в България са най-ниски и те са най-ниски, защото взехме адекватни мерки по отношение на включване на мощности в електроенергийната система, така че да компенсираме високите нива на цените на пазара. И това беше включването на "Марица–изток 2" в системата.

Водещ: Изглежда като че ли  всички сме за либерализма, но има ситуации, в които като че ли той не е в наш интерес.

Андрей Живков: Ами от ситуацията в цяла Европа се вижда, че либерализмът малко, така да се каже, натисна цените на енергоносителите нагоре. Аз смятам, че предложените днес мерки от служебния кабинет са напълно адекватни и навременни, така че да подпомогнат бизнеса. Има още много голям пакет от мерки, това са само основните, които дискутираме тук, разбира се, но както беше споменато, всички разчитаме на държавните дружества в енергетиката, част от които някои искаха да ги затваряме преди два месеца.

Водещ: А трябва ли и как трябва да се променят правилата за търговия с ток?

Андрей Живков: Правилата за търговия с електрическа енергия са въпроси от компетенцията на Българската независима енергийна борса и на Комисията за енергийно и водно регулиране. Това, което обсъждахме също като мерки, е, че  комисията пое ангажимент да преразгледа, дори да напише чисто нова наредба за лицензирането на търговците. Тя не само ще преразгледа условията, при които се предлагат лицензи на търговци на електрическа енергия, но и последващия контрол от комисията върху тяхната дейност.

Водещ: Това не е ли начин, разбира се, само спекулативна мисъл, при прелицензирането някой да бъде избутан от пазара, за да дойдат нови играчи?

Андрей Живков: Аз не мисля, че трябва да се съмняваме в обективността на Комисията за енергийно и водно регулиране в това отношение, но със сигурност те могат да Ви дадат повече подробности в това отношение.

Водещ: Неизбежен ще бъде и скокът на цената на тока за битовите потребители. Това ще стане от Нова година. Днес цял ден питахме отговорните институции с колко процента. Вие имате ли някакви ориентировъчни проценти?

Андрей Живков: Последното ценово решение на КЕВР е от 1 юли тази година. Преди да са изтекли 6 месеца от това решение, комисията не може да преразглежда своето решение. При тази волатилност на пазара е твърде рано да кажем и да прогнозираме поскъпване. Но мога да кажа, че със сигурност факторите, които ще се вземат предвид, за да се види дали ще има поскъпване, това са цените на природния газ и цените на въглеродните емисии. Имам обаче уверението от комисията, че тя ще използва всички резерви, които има, за да тушира ефекта и да няма повишение на тока за битовите потребители.

Водещ: А очаквате ли тази зима да бъде зимата на нашето недоволство? Цените на всичко ще вървят нагоре.

Андрей Живков: Аз искрено се надявам да не е така и към това са насочени пакетът от мерки, който предлага служебното правителство. Искрено се надявам те да повлияят.

Водещ:  За бизнеса, а за потребителите?

Андрей Живков: Потребителите са защитени към момента. В следващите три месеца няма да се пипат цените нито на парното, нито на електрическата енергия. От 1 януари съм убеден - пак Ви казвам, че това не е в моята компетенция и комисията трябва да го каже като окончателно решение, но ще се използват всички възможни резерви така, че да се покрие цената на бита и тя да остане непроменена.

Водещ:  Благодарим Ви много за това участие.

 

27.09.2021 г.   - BTV новините