Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Теменужка Петкова: Оставяме енергийния сектор стабилен след като го поехме във финансов колапс през 2014 г.

Водещ: Министърът на енергетиката в оставка Теменужка Петкова вече е в студиото на нашето предаване. Здравейте, госпожо Пенкова, добре дошли при нас.

Теменужка Петкова:  Здравейте, благодаря ви.

Водещ: Очаквам от първо лице да разкажете най-важното, най-интересното. Много високо напрежение вчера в сградата на "Булгартрансгаз", когато Мая Манолова, като председател на Комисията по ревизия на дейността на ГЕРБ от последните десет години, е дошла при вас да иска документите. Сега защо не й ги дадохте, за да приключи всичко мирно и тихо?

Теменужка Петкова: Първо, ако трябва да бъдем по-прецизни с терминологията - високо налягане, тъй като събитията се развиха на територията на газовия оператор на държавното дружество "Булгартрансгаз".

Водещ: Кой е бил под налягане? Мая Манолова е била под високо налягане?

Теменужка Петкова: Ами очевидно под налягане, беше поканила медии. Аз не знам дали такъв е редът, когато народни представители искат нещо - да се викат медии, да се отива, да се нахлува по-скоро в едно такова държавно дружество, каквото е "Булгартрансгаз". На всичкото отгоре, това е дружество, което е част от стратегическата енергийна инфраструктура на страната . Там режимът за влизане е доста по - специфичен и различен, но, така или иначе, госпожа Манолова беше нахлула там под претекста, че иска документи и че не й се предоставят документите, които тази временна комисия, която тя оглавява, е поискала. Нещо, което, разбира се, категорично не отговаря на истината. Няма такъв отказ да й се предоставят документи. Всичко, което тя поиска, ще й бъде предоставено, но, разбира се, има ред, по който тези документи могат да бъдат предоставени. Направи впечатление това, че всъщност тя беше подбрала по такъв начин придружаващите я лица народни представители, че всъщност не стана ясно на какъв принцип те са избрани. Там нямаше представители на политическа партия ГЕРБ, например. Аз я попитах защо ги няма все пак и колегите, това заседание ли е на тази временна комисия, какво точно се случва, а тя не можа да обясни. Каза,  че не се е свързала с представителите на ГЕРБ, което впоследствие се оказа, че не е така. Това е една лъжа, която отново се лансира в публичното пространство. Така или иначе, това нашествие вчера в "Булгартрансгаз" смея да твърдя, че е един много лош знак. Това беше една демонстрация на сила, според мен, на опит да се всее някакъв такъв страх и стрес в служителите на дружеството, изобщо във всички хора, които работят и в администрацията, и в държавните търговски дружества. Така че, това беше един изключително лош и неприятен знак.

Другото, което е притеснително в тази ситуация, е начинът, по който госпожа Манолова държи да й бъдат предоставени всички тези 800 хиляди страници документи. Тя държи те да бъдат единствено и само на електронен носител. И тук възниква въпросът - има ред, по който такива документи се предоставят, когато бъдат изискани. За да имат легален характер, те се предоставят с писмо официално от дружеството, заверени "вярно с оригинала". Иначе как ще удостоверим, че тези документи са същите, които съответно комисията очаква да получи от нас. И другото притеснително е, след като тези документи ще бъдат на електронен носител, за каква цел ще се използват те? Чухме, че към тази комисия се възнамерява да бъдат привлечени външни експерти. Как ще дадем такава информация на външни експерти, кои са тези външни експерти? Могат ли те да боравят с такава информация? И за какво всъщност ще се ползва тази информация? Дали за да се направи проверка или за да може тази информация след това да се развява за целите на една предизборна кампания, каквато очевидно ще има, имайки предвид цялата ситуация.

Водещ: Какъв ангажимент поехте, госпожо Петкова? Какво обещахте вие на комисията на Мая Манолова и лично на Мая Манолова?

Теменужка Петкова: Ние, разбира се, ще изпълним нашите задължения.

Водещ: И какво сега 800 хиляди страници ще ги сканирате ли или какво?

Теменужка Петкова: 800 хиляди страници ние ще ги предоставим във вида, в който колегите вече започнаха да правят копия на тези документи. Трябва да се направи и съответно преглед на това колко време ще отнеме такъв един процес по сканиране на тези документи. Колко ще струва това, защото това струва и пари на всичкото отгоре. Очевидно ние няма да можем сами да се справим, ще трябва да бъде наета и дали да се ползват услугите и на трети лица, за да може да се ускори този процес. Така че това ще отнеме време. Ние можем да предоставим документите и колегите работят по това така, както предвиждат правилата. Заверени копия "вярно с оригинала" с подпис и печат ще бъдат предоставени в парламента, така че да не бавим целия процес по проверката.

Водещ: Разбира се, че е много важно каквото и да се случи с този процес сега на искани, поискани и предадени документи, вие знаете, госпожо Петкова, най-важното е презумпцията да бъдат поискани тия документи, презумпцията, предполагаме всички ние е,  че "Балкански поток" е бъкан с корупция и нарушения и заради това се искат тия документи нали? Логична е тази реакция от страна на Мая Манолова.

Теменужка Петкова: Това, което аз вчера усетих като нагласа у тези господа народни представители и госпожа Манолова, е всъщност някаква такава презумпция за виновност. Те идват с нагласата, че нещо се е случило грандиозно, някакви злоупотреби, някакви престъпления едва ли не, което е изключително обидно и звучи изключително непрофесионално. Аз все пак съм контролен орган толкова години - това ми е всъщност професията, аз съм одитор по професия и знам как се правят такива проверки, и как всъщност се стига до констатация дали има нарушения, дали има злоупотреба, дали има причинена вреда. До такива констатации, които са изключително тежки като квалификации, се стига след проверка, която се извършва от съответните компетентни органи, тоест, ако искат да направят някаква проверка и тя да има някакви реални резултати, и да бъде направена по обективен начин от компетентни органи, то за тази цел българската държава има съответните институции. Има Агенция за държавна финансова инспекция, има одитори, така че няма никакъв проблем това да бъде извършено и да бъде направена такава проверка.

Водещ: Смятате ли, че има документи  или част от тях, които да уличат или да накърнят интересите на дружеството?

Теменужка Петкова: Ние нямаме никакви притеснения по отношение на тази така наречена проверка. Нека да проверяват, добре дошли са. Една огромна част от информацията, която те искат, и това вчера им обяснихме, е публична. Тя се намира на сайта на Агенцията за обществени поръчки и на сайта на "Булгартрансгаз". Всеки български гражданин, всеки народен представител, който участва в тази временна комисия, може да направи такава проверка, да види какво стои на сайта на Агенцията по обществени поръчки, на сайта на "Булгартрансгаз", и да получи информация. Ние не отказваме и ще предоставим цялата необходима информация, но ще я предоставим по начин, който не застрашава и служителите, които работят в "Булгартрансгаз". Защото тези хора носят отговорност за тази документация, те също са много притеснени от това, което трябва да бъде направено. Тази комисия, която не знаем какво точно ще провери, но иска всичко да бъде на електронен носител, ще ползва външни експерти, кои ще бъдат тези външни експерти? Знаем ли кои са те? Знаем ли с каква цел ще се използва тази информация? Има много въпросителни, но, пак казвам, ние сме отворени и ще предоставим всичко, защото няма от какво да се притесняваме. Ако имаше нещо, което да е притеснително в реализацията на този проект, Европейската комисия, която съблюдава целия процес, отдавна щеше да е армирала. Така че, ние сме абсолютно спокойни, нямаме никакви притеснения. Проектът е изграден съобразно европейските правила, спазена е европейската регулаторна рамка, Комисията за енергийно и водно регулиране е одобрила съответните методики за определяне на приходите, на таксите. Така че ние притеснения нямаме.

Водещ: Тъкмо по отношение на този проект, госпожо Петкова,  Румен Овчаров ми беше по-рано на гости в студиото и той ми поръча да ви задам въпроса какво се случва с Балканския поток? Истината за неговата целесъобразност. Колко печелим? Има ли смисъл въобще от тоя проект, какво тече по него? Какви пари взимаме, ако се врътне кранчето - и такъв политически намек има сега. Новото парламентарно мнозинство, ако спре Балкански поток? Допускате ли? Ако се задържи този парламент и новото парламентарно множество казва "фалшив, корупционен проект е Балканския поток, дайте да го спираме"?

Теменужка Петкова: Ами вижте, за реализацията на разширението на газопреносната инфраструктура на територията на България, който е един проект, който е включен в актуализираната стратегия енергийна стратегия на страната от ноември месец 2018 г…

Водещ: Некомпетентно направена, каза Румен Овчаров.

Теменужка Петкова: Такова нещо няма. Тази стратегия е одобрена с пълното мнозинство на всички парламентарно представени политически сили. Нека да видим гласуването в парламента тогава и вижте с какво мнозинство е приета тази актуализация на енергийната стратегия на страната. Трябва да отбележим, че, заедно с разширението на газопреносната инфраструктура, тогава с актуализацията на енергийната стратегия, ние сме включили и две други много важни задачи, които са свързани с енергийната политика и диверсификацията на източниците за доставка на природен газ за България. И това е България да участва в терминала за втечнен природен газ на Александруполис, едно наше предложение, което беше одобрено от парламента и което вече е факт. България притежава част от капитала на това дружество, което ще реализира този изключително важен стратегически проект за целия регион. Другото, което тогава се прие, е създаването на борса за търговия с природен газ и това вече е факт. Тоест, налице са всички предпоставки, за да можем ние да кажем днес пред българските граждани, че това, което сме заложили в стратегията, е изпълнено. И то е България да има стратегическо място на газовата карта на Европа. Това е факт и никой не може да го отрече.

Водещ: Има ли преки изгоди, добри за България?

Теменужка Петкова: Вижте, с реализацията на Турски поток България загуби своя транзит. Ние транзитираме приблизително 17 милиарда кубични метра газ годишно. От тези 17 милиарда приблизително, 14 милиарда бяха за Турция. С реализацията на Турски поток и изграждането на директна връзка Русия-Турция, тези 14 милиарда ние вече не ги транзитираме. Ние загубихме този транзит и загубихме и приходите. Тоест, ние, като отговорни управленци и държавници, трябваше да търсим вариант, който да ни даде възможност да компенсираме тази загуба и тук ние водихме много сериозно съревнование с нашите гръцки партньори и колеги. Те желаеха от разширението на тази инфраструктура те да се възползват и те да направят такова разширение в Гърция.

Водещ: Госпожо Петкова, гореща тема от седмицата, поради която се наложи вие да бъдете в парламентарната зала, но пък и бързо да напуснете -  Борисов се бетонира в енергетиката години напред, каза Корнелия Нинова. Там по тоя повод бяха и "калинките", за които вие се обиждахте в енергетиката, но как отговаряте вие на това. Ето сега Софийският градски съд отказа вчера да впише промените в БЕХ.

Теменужка Петкова: Да, много странно определение на съда. То е излязло вчера рано сутринта, в последния възможен ден, в който трябваше да се впише …

Водещ: Значи не са ви наред промените, след като съдът такава казва?

Теменужка Петкова: Не, наред са ни промените и това ще стане много скоро ясно. Юристите на Министерството на енергетиката направиха подробен анализ на това определение. Те считат, че то е неоснователно, нещо повече, то съдържа взаимно отхвърлящи се тези и твърдения, така че ние ще обжалваме това определение. И съм сигурна, че съдът ще се произнесе справедливо.

Водещ: Каква е целта? Бетониране в енергетиката?

Теменужка Петкова: Не, няма такова нещо. Това, което всъщност изключително много дразни в това говорене, и което буди дори ако щете и някаква доза обида, е това, че се опитват да втълпят на хората, че се върши нещо, което е абсолютно незаконно,  че се правят някакви неща в последния момент. Това изобщо не е така. И просто исках на хората да се каже истината. Истината е, че има закон за публичните предприятия, който е приет по препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Този закон е едно от условията България да влезе в Еврозоната и да стане член на Банковия съюз. Така че, този закон предвижда за първи път, забележете, всички съвети на директорите, органи на управление и контрол в държавните дружества, да се назначават чрез конкурс.  Никога досега такава конкурсна процедура не е прилагана. Този закон беше приет на 8 октомври 2019 година. В края на април 2020 година беше приет правилника за неговото приложение, след което трябваше до 8 октомври 2020 година всички държавни търговски дружества, които попадат в обхвата на този закон, да бъдат приведени в съответствие. Това не можа да се случи, след това беше направена промяна в закона и беше удължен срокът. На всичкото отгоре, има и срок, който трябва да спазим, за да направим това привеждане в съответствие със закона.

Водещ: Смятате ли, госпожо Петкова, че в момента се форсират промени в избора на бордовете на директорите на енергийните дружества?

Теменужка Петкова: Не се форсират никакви промени. Това са процедури, които са започнали още през месец януари. Нашата процедура, свързана с Българския енергиен холдинг, е започнала на 28 януари, приключила е по отношение избора на представителите на държавата на 31 март. Така че Агенцията за публични предприятия е стартирала избора по отношение на независимите представители и на 15 април Агенцията ни уведоми за тяхното предложение. Решение на принципала е дали той да се съобрази с това предложение, като, разбира се, си направи съответните проучвания и изрази мотиви за това, ако той не е съгласен с някои от предложенията на Агенцията за публични предприятия.

Водещ: Разрешавате ли, госпожо Петкова, да ви питам нещо само да ви помоля честно да ми кажете.  Откровено.

Теменужка Петкова: Разбира се.

 

Водещ: Изпитахте ли разочарование, че не попаднахте в списъка с кандидат-министри в проектокабинета на ГЕРБ?

Теменужка Петкова: Вижте, как да кажа, това е решение на съответния премиер, така че няма как въобще коментираме тази тема по този начин.

Водещ: Обидихте ли се, че не ви предложиха за министър?

Теменужка Петкова: Тук не става дума за никаква обида. Аз съм в Министерството на енергетиката и съм министър вече седма година. Пожелавам на следващия колега също да изкара също толкова дълъг период от време. 2014 година през месец ноември сигурно си спомняте какво беше състоянието в енергетиката, тогава основното предизвикателство беше финансовият колапс, в който се намираше енергийната система на страната. Надявам се това да не е забравено и от българските граждани, защото само дефицитът в НЕК беше половин милиард, а загубите бяха огромни и междуфирмената задлъжнялост беше огромна. Тогава основният проблем в енергетиката беше финансовото стабилизиране на сектора и раздвижването на всички тези проекти, свързани с диверсификация на източниците за доставка на природен газ. Аз мога да кажа смело, че днес, с безрезервната подкрепа на премиера Борисов и на колегите от правителството, ние успяхме, и с колегите от парламента, разбира се, да направим всичко това, което е необходимо, за да може енергетиката да бъде стабилна. И това днес е факт, но енергетиката е динамичен отрасъл . Днес предизвикателствата са малко по-различни -  говорим за Зелена сделка, говорим за преход към нисковъглеродна икономика. Тук вече може би има нужда от една по- друга гледна точка. Така че, аз пожелавам успех на всеки един колега, който ще поеме този отрасъл, който и да бъде той, защото това наистина е много важен отрасъл. 

Водещ: Не се сърдите на Борисов?

Теменужка Петкова: Не, разбира се.

Водещ: А на Делян Добрев сърдите ли се?

Теменужка Петкова: Не, за какво да се сърдя, ние сме колеги, работили сме заедно по всички тези въпроси, така че няма място за сърдене.

Водещ:  В коренно нова ситуация ли е от вчера, от петък, госпожо Петкова, ГЕРБ с връщането на мандата? Тоест официално вече сте опозиция. Коренно нова политическа картина в България.

Теменужка Петкова: Още в първите дни на този парламент стана ясно, че има ново управляващо мнозинство и то много сериозно мнозинство.165 народни представители. Ние от политическа партия ГЕРБ сме много отговорни хора, премиерът Борисов е изключително отговорен държавник и той го е доказал през годините. Признати в рамките на Европейския съюз, премиер, който е имал поредица от срещи с президента и на Съединените американски щати, на Русия, така че той е безспорен лидер в България и в Европа. Така че, ние много ясно осъзнаваме каква е отговорността, която стои пред нас и много ясно осъзнаваме това, което българските граждани ни казаха, като поставиха политическа партия ГЕРБ отново като първа политическа сила.

Водещ:  А като ви поставят в изолация какъв сигнал видяхте?

Теменужка Петкова: Ами, това, което мога да кажа е, че ние подходихме много отговорно към връчения от президента Радев мандат. Видяхте, че съвсем публично, прозрачно, открито отправихме покана към политическите партии, с които смятаме, че имаме най-сериозни допирни точки. Те, за съжаление, отказаха и тук може би е много притеснителен е този знак от отказ от диалог. Това е много притеснително и аз смятам, че нито един български гражданин не е гласувал за политическа партия, която да влезе в парламента и да откаже да води диалог с другата политическа партия. Така че, това е много, много лош политически знак.

Водещ:  Предсрочни избори, госпожо Петкова, час по-скоро ще ви извадят ли от това незавидно състояние, в което се намирате вие - да понасяте и отляво, и отдясно, понеже сте в центъра на залата затова казвам вляво и дясно и ви удрят крошета и вляво и вдясно. Та сигурно няма да ви е много приятно, ама ще трябва да свиквате.

Теменужка Петкова: Вижте, ние сме доказали, че политическа партия ГЕРБ е силна партия, има много добри професионалисти, много отговорни хора, така че нас не могат да ни уплашат подобни удари под кръста или крошета, както вие ги нарекохте. Ние следваме това, което българските граждани са ни поставили като задача и до този момент никога не сме ги подвели . Ето и сега върнахме мандата, след като видяхме, че няма чуваемост, има отказ от диалог. Върнахме максимално бързо мандата, за да може президентът да пристъпи към изпълнение на своите конституционни правомощия и да връчи мандата на следващата политическа сила. Много се надяваме втората политическа сила да прояви необходимата политическа отговорност такава, каквато българските граждани са й гласували и да направи правителство. Така че да видим всъщност как ще се справят в тази ситуация.

Водещ: Само прогноза ли е това или само очакване? Наистина ли вярвате, че "Има такъв народ" биха могли да съставят правителство? Мислите ли, че имат желание въобще ?

Теменужка Петкова: През цялото време се твърди, че правителството на ГЕРБ трябва час по-скоро да бъде елиминирано, че ГЕРБ е токсична партия, но в същото време виждаме как никой не желае да поеме отговорността. Новото мнозинство не желае да поеме отговорността. Това е моето усещане. Дано да ме опровергаят колегите от останалите политически партии от мнозинството и да направят правителство, защото България наистина има нужда от едно стабилно и отговорно управление. За съжаление, към този момент аз не виждам такива индикации, но нека да видим. Предстои да разберем.

Водещ: Благодаря ви.

Теменужка Петкова: И аз благодаря.