Николай Павлов: Губим 1 млрд. куб. м газ, ако не построим газовата връзка с Гърция до 2020 г.

Интервю на Марияна Бойкова за в. "24 часа"

Вече пренасяме синьо гориво по интерконектора с Румъния

- Г-н Павлов, кога трябваше да бъде готова газовата връзка България-Гърция?

- През 2013 г., но по една или друга причина не е станало. Дали заради интереси, дали поради технически причини - нямам отговор. Но до началото на 2020 г. интерконекторът трябва да бъде изграден и въведен в експлоатация. "Булгаргаз" има дългосрочен договор за 25 г. с "Азербайджан газ съплай къмпани" за доставка на 1 млрд. куб. м годишно. Това е 1/3 от потреблението в страната. Трябва да можем да получим този газ. Ако интерконекторът не е готов, можем да загубим договора. Газовата връзка се явява продължение на Южния газов коридор и е част от Вертикалния газов коридор на ЕС. Тя ще даде смисъл на интерконектора със Сърбия и на газоразпределителния център "Балкан".

- Защо е уволнена Теодора Георгиева - изпълнителният директор на проектната компания за газовата връзка България-Гърция Ай Си Джи Би?

- Като служебен министър на енергетиката възложих да се направи анализ на всяко едно дружество - не само на състоянието му, но и какви проблеми и въпроси за решаване има. Анализът на Ай Си Джи Би показа доста пропуски, които са притеснителни за БЕХ и за мен като министър. Забавено е изготвянето на анализ "разходи и ползи", който ще покаже какво допълнително грантово финансиране ще търсим от ЕС. В Ай Си Джи Би са били наясно за необходимостта от него от март 2016 г. До настоящия момент не е готов, възлагането му е закъсняло. Не е стартирало усвояването на гранта от 45 млн. евро, отпуснат от ЕК още през 2009 г., на който крайният срок е 2018 г. Съществува реална опасност тези средства да бъдат загубени. Другото притеснително нещо е техническият проект. Той е бил одобрен от МРРБ на 15 януари 2016 г., а е с едногодишен срок, който е изтекъл на 15 януари 2017 г. Искането за удължаването му е внесено на 20 януари 2017 г. Изпуснат е срокът.

- Това означава ли, че в момента няма технически проект?

- Има, но не е одобрен. Ще трябва да стартира нова процедура за одобряването му, което ще отнеме месеци. Отчуждаването на имоти е стартирало със закъснение и още не е приключило. Това възпрепятства получаването на разрешение за строеж на българска територия. Бях доста изненадан от всичките тези неща, защото с г-жа Георгиева съм работил и ми е правила впечатление на оперативен мениджър. Поисках и Пътна карта на проекта - не ми бе предоставена. С влизането в конкретиката и детайлите на проекта се натъкнах едва ли не на минно поле.

Вие, ако сте принципал и изискате информация, а тя не ви бъде предоставена, как ще реагирате?

- Трябваше да се даде пълна газ, за да може този проект да се случи до началото на 2020 г.

- Появиха се предположения, че г-жа Георгиева е освободена, защото не е поискала да обяви търг за строителство.

- Това няма нищо общо с истината. За да се стигне до процедура по възлагане на строителство, трябва да се изминат всичките тези административни стъпки, които изредих, а това ще стане към октомври, може и по-късно. Притиснати сме от времето. Може би г-жа Георгиева щеше да се справи блестящо, ако интерконекторът трябваше да е готов до 2030 г. Освен това търговете за изграждането на газопровода не могат да стартират, преди да се получи разрешение от ЕК за изключение по член 36 от Газовата директива. А дори не е подготвено и подадено такова заявление.

- Забързването на проекта е възложено на Валентин Хамбарлиев, за когото излезе информация, че е бил съдружник с шефа на БЕХ г-н Петьо Иванов и със съпругата на ексдепутата от БСП Борислав Гуцанов. Това не е ли конфликт на интереси?

- Информиран съм, че са имали участие в обща фирма, но то е приключило през 2014 г. Не мисля, че към момента има конфликт на интереси.

Имам информация, че г-н Хамбарлиев е изключителен професионалист, има опит в изграждането на тръбопроводи, особено в интерконектора Румъния-България, там е бил подизпълнител. Този проект завърши за половин година, когато попадна на правилния човек.

- Има версия, че е ясно и коя фирма ще спечели проекта. Говори се, че шефът на БЕХ Петьо Иванов и г-н Хамбарлиев са свързани с австрийската "Хабау", която положи тръбата по дъното на Дунав.

- Мандатът на служебния кабинет ще приключи към 26-27 април. Този въпрос най-вероятно ще бъде задаван на следващия министър от редовно правителство.

- Едни 220 млн. евро, колкото струва проектът, са симпатично число.

- Тези пари трябва да бъдат осигурени. Към момента има осигурен грант от 45 млн. евро, държавна гаранция за 110 млн. евро и търсим допълнително финансиране, размерът на което ще бъде ясен, когато излезе анализът "разходи ползи". А както се вижда, може да загубим и вече осигурените средства. Силно се надявам да наваксаме пропуснатото време.

- Какво става с румънската връзка?

- Тя бе открита през октомври 2016 г., от началото на 2017 г. вече има търговци, които пренасят природен газ по нея. Повече от един са. Надявам се в скоро време да бъде изградена компресорна станция от румънска страна, за да може да се пренася газ и към България.

- Над 6 г. има еврофинансиране за газовата връзка със Сърбия, а не се строи. Защо?

- Има проектна и техническа готовност за стартиране на строителството на българския участък, докато подготовката на сръбския участък не отчита съществен напредък. На 19 януари беше подписан меморандум за разбирателство със сръбската страна интерконекторът да бъде построен до края на 2020 г. Той обаче не дава гаранции. Затова Министерството на енергетиката е направило предложение до управляващия орган на ОПИК да се разшири обхватът на Приоритетна ос 4, като се включи и проект IGB с бенефициент Ай Си Джи Би с цел да се диверсифицира рискът от неусвояване на наличните средства. Очакваме резултатите от анализите "разходи ползи" за двата проекта, които ще определят каква е максималната безвъзмездна помощ, която може да се отпусне за всеки един от тях. И двата са от общоевропейски интерес.

- Няма как да не ви попитам за цената на природния газ, прогнозата е за увеличение с над 32%. С колко ще поскъпне парното тогава?

- На 10 март "Булгаргаз" ще внесе в КЕВР заявление с искане за утвърждаване на цената за второто тримесечие. Предстои период на нагнетяване на природен газ в хранилището в Чирен, за което ще бъдат необходими 110 млн. лв. До началото на 2017 г. "Булгаргаз" беше в отлично финансово състояние. От 2007 г. досега най-добрата година за дружеството е 2016 г.

- Но трендът на цените на газа тръгна нагоре, а КЕВР не увеличи цената в България заради зимата, сега ще я натисне заради изборите.

- При определянето на цената на природния газ КЕВР трябва да отчете всички притеснения, които биха оказали влияние върху ликвидността на "Булгаргаз". Само от прилагането на цената за първото тримесечие на 2017 г. загубата за "Булгаргаз" ще бъде над 40 млн. лв. Дружеството изплаща в срок всички свои задължения. Въпреки очакваното повишение по информация, с която разполагаме, в България цената на природния газ ще бъде по-конкурентна в сравнение с цените в региона. Това мога да кажа. Другото е от КЕВР.