Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Услуги по почистване, щадящи околната среда на обекти на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 13.04.2018
Краен срок за получаване на документи: 23.04.2018
Крайна дата за подаване на документи: 23.04.2018

 

Покана и приложения (13.04.2018 г.)

Доклад и протокол (18.05.2018 г.)

Решение за преустановяване (18.05.2018 г.)

Обявление за приключване на договор за Обществена поръчка (08.04.2020 г.)

Покана и приложения (11.06.2018 г.)

Доклад и протокол (26.06.2018 г.)

Решение за избор (26.06.2018 г.)

Договор (17.08.2018 г.)

Обявление за възложена поръчка (изпратено на 14.08.2018 г., публикувано на 17.08.2018 г.)

Допълнително споразумение (27.12.2019 г.)

Обявление за изменение (изпратено на 24.01.2020 г., публикувано на 27.01.2020 г.)

Допълнително споразумение (16.03.2020 г.)

Обявление за изменение (изпратено на 12.03.2020 г., публикувано на 16.03.2020 г.)