Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Избор на одитори

Филтрирай по:

Избор на одитор за "Ел Би Булгарикум" ЕАД за 2014 г.

Дата на обявяване: 19.05.2014
Краен срок за получаване на документи: 19.05.2014
Крайна дата за подаване на документи: 29.05.2014
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2014 г. на "Ел Би Булгарикум" ЕАД...

още

Избор на одитор за "Ел Би Булгарикум" ЕАД за 2013 г.

Дата на обявяване: 26.06.2013
Краен срок за получаване на документи: 08.07.2013
Крайна дата за подаване на документи: 08.07.2013
Избор на одитор за одитиране на Годишния финансов отчет за 2013 г. на "Ел Би Булгарикум" ЕАД...

още

Оценка на офертите от регистрирани одитори за "Мини Перник" ЕАД /л/ за 2012 г.

Дата на обявяване: 21.11.2012
Краен срок за получаване на документи: 03.12.2012
Оценка на оферти от регистрирани одитори за одитиране на ГФО за 2012 г. на "Мини Преник" ЕАД /л/...

още

Избор на одитор за "Мини Перник" ЕАД за 2012 г.

Дата на обявяване: 21.11.2012
Краен срок за получаване на документи: 03.12.2012
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2012 г. на "Мини Преник" ЕАД /л/...

още

Избор на одитор за "Екоинженеринг-РМ" ЕООД за 2012 г.

Дата на обявяване: 04.07.2012
Назначаване на ретистриран одитор за одитиране на ГФО за 2012 г. на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД...

още

Избор на одитор за "Институт по маркетинг" ЕАД за 2012 г.

Дата на обявяване: 03.07.2012
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2012 г. на "Институт по маркетинг" ЕАД...

още

Избор на одитор за "ДКК" за 2012 г.

Дата на обявяване: 02.07.2012
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2012 г. на "ДКК" ЕАД...

още

Оценка на офертите от регистрирани одитори за "НКИЗ" ЕАД и "Горубсо-Рудозем" ЕАД (л) за 2012 г.

Дата на обявяване: 28.06.2012
Оценка на получените оферти от регистрирани одитори за сключване на договор за одитиране на ГФО за 2012 г. на "НКИЗ" ЕАД, гр. София и "Горубсо-Рудозем" ЕАД (л), гр. Рудозем...

още

Избор на одитор за "НКИЗ" ЕАД за 2012 г.

Дата на обявяване: 28.06.2012
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2012 г. на "НКИЗ" ЕАД, гр. София...

още

Избор на одитор за "Ел Би Булгарикум" ЕАД за 2012 г.

Дата на обявяване: 27.06.2012
Назначаване на регистриран одитор за одитиране на ГФО за 2012 г. на "Ел Би Булгарикам" ЕАД ...

още