Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Уведомяване на заинтересованите лица за започване на административно производство по издаване на актове за установяване на публични държавни вземания

Днес, 02.05.2024 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. ЕТ "Солар Поинт - Свилен Георгиев"

2. "Форс Инвест" ООД

Днес, 25.04.2024 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Солар Пи Енд Пи" ЕООД

Днес, 28.09.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Екобулкос" ЕООД

2. ЕТ "Слава - Станка Василева"

3. "Универсал - 95" ООД

Днес, 25.09.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Енерджи Маркет Финанс" ЕООД

2. ЕТ "Вила Терма - Велин Керков"

3. ЕТ "Тренди - Спас Неделков Трендафилов"

4. "Рай - Фис" ЕООД

5. "Стар Сървиз" ЕООД

Днес, 19.09.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Ен Джи Пауър" ЕООД

Днес, 18.09.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Николови и Компания" ООД

Днес, 15.09.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. Владимир Владимиров

2. Галин Манцаров

3. Димитър Давидов

4. Емил Костадинов

5. ЕТ "Соларис 100 - Пенка Добрева"

6. Иван Ангелов

7. Иван Гунчев

8. Иво Сиромахов

9. "Клас Енерджи" ЕООД

10. Лала Видинова

11. Любчо Пенев

12. Никола Янков

13. Огнян Огненски

Днес, 08.09.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. Галин Началников

2. Даринка Иванова

3. Любомир Попов

4. Максим Попчев

5. Руслан Началников

6. Сашо Иванов

Днес, 04.09.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. Александър Цирков

2. Васил Христов

3. Георги Пейков

4. Иван Иванов

5. Илия Добринов

6. Керана Костадинова

7. Константин Ватахов

8. Марин Праматаров

9. Недялка Банчева

10. Станимир Стаматов

Днес, 30.08.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Грийн Енерджи - Могилино" ЕООД

2. "Южна Земя" ЕООД

Днес, 22.08.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Берк - Ес" ООД

2. "Триумф - 91" ЕООД

3. "Фейзал" ЕООД

Днес, 18.08.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. Ангел Христов

2. Бисер Димитров

3. Валерий Танев

4. Венелин Нейков

5. Веселин Стоянов

6. Георги Бакалов

7. Георги Михайлов

8. Джипо Джипов

9. Димитър Петков

10. Румен Иванов

11. Турхан Карачобан

12. Юлиян Николов

Днес, 11.08.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "НН Енерджи Инвест" ООД

Днес, 09.08.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Саш Енержи" ЕООД

Днес, 08.08.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Джордан и Крис Инвест" ЕООД

2. "Емси-Солар" ЕООД

Днес, 04.08.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Енерджи Инвест 2012" ЕООД

Днес, 27.07.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. Анелия Русева

2. Ангел Ванчев

3. Бистра Павлова

4. Венелин Майсторов

5. Владимир Шьонхер

6. Димитър Колев

7. Емилия Кулинска

8. Иван Иванов

9. Иван Пейчев

10. Петър Терзиев

11. Руси Русев

Днес, 25.07.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Рибовъдство Острица" ООД

2. "Солар Системс България" ЕООД

Днес, 24.07.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "ЕМ ЕЛ ЕЙ Агро" ООД

2. "Емоги" ЕООД

Днес, 20.07.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. ЕТ "ТИТ - Теньо Тенев"

2. "Игрег" ЕООД

3. "Меджик Роуз" ООД

4. "Ню Хай Тек" ЕООД

5. "ФЕЦ Искра" ООД

Днес, 07.07.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Албос-Енерджи" ЕООД

2. "Волтенерджи" ООД

3. "Елкан" ЕООД

4. "Енергиен Център Зебра" ЕООД

5. ЕТ "Випера - Димо Киряков"

6. "Миле Инженеринг" ЕООД

7. "НБН Груп" ООД

8. Петър Овчарченски

9. "Про Инвест - Разлог" ЕООД

Днес, 30.06.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. Александър Видолов

2. "Димера 2010" ЕООД

3. ЕТ "Гига Парк - Стиляна Гигова"

4. "ПВН Енерджи" ЕООД

5. "ФВ Парк - Могилино 1" ЕООД

Днес, 26.06.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Лопян 2011" ЕООД

2. "Тошел-92" ЕООД

Днес, 13.06.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Аниди" ЕООД

2. "Пчела 09" ЕООД

Днес, 06.01.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Станчо Хаджидимитров" АД

Днес, 04.01.2023 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Естреа 08" ЕООД

Днес, 14.12.2022 г., на основание чл. 26, ал. 2, във връзка с чл. 18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 9 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд "Сигурност на електроенергийната система", уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Солар Контрол" ООД

2. "СРР Енерджи" ООД

3. "Титан Къмпани" ЕООД

4. "Юлико - Евротрейд" ЕООД 

Днес, 29.03.2022 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Виксъни" ЕООД

2. "Еко Енерджи - Могилино" ЕООД 

3. "Политех" ЕООД

4. "Пчела 09" ЕООД

5. "СМС Солар" ООД

6. "Т Солар" ЕООД

Днес, 17.03.2022 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Агро Хоуп" ЕООД

Днес, 15.03.2022 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Сън Енерджи 2009" ЕООД

Днес, 11.03.2022 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Ел Консулт Инвест" ЕООД

2. "Пи Пауър" ЕООД

3. "Солар Енерджи 2000" ЕООД

Днес, 10.03.2022 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Влад Солар Парк" ЕООД

2. "Титан Къмпани" ЕООД

3. "Фишбон" ЕООД

Днес, 11.01.2022 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Алекс 2011 - Грънчаров" ЕООД

2. "ГР Турбо" ЕООД

Днес, 06.01.2022 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Естеде" ООД

2. Недко Недков

3. "Нова България Дивелопмънт" ЕООД

4. "Холандски Магазин за Цветя Сливен" ООД

Днес, 04.01.2022 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "ТДС Хай Тех" ЕООД

Днес, 15.12.2021 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Василев" ЕООД

2. "ДМ Солар" ЕООД 

3. "Зоненхоф" ООД

4. "Ив Уайт - 2009" ЕООД

5. "Солар Пи Енд Пи" ЕООД

Днес, 09.12.2021 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. Галина Матанова

2. Иван Димитров 

3. Йорданка Спасова

4. Милен Гатев

5. Николай Георгиев

6. Веселин Спасов

Днес, 01.07.2021 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Рубин 08" ООД

Днес, 03.06.2021 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Еквинокс" ЕООД

2. "Еко Волтмакс" ЕООД

3. "Еко Енерджи-Могилино" ЕООД

Днес, 20.05.2021 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. ЕТ "Солар Пауър-Йоланта Санчес"

2. "Т-рекс Пауър" ЕООД

3. "Сънфлекс" ЕООД

Днес, 18.03.2021 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Рубин 08" ООД

Днес, 04.08.2020 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Атанасов Груп" ЕООД

Днес, 08.06.2020 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. Димитър Давидов

2. Димитър Колев

3. "Еко Дан Груп" ЕООД

4. Катя Шуманова

5. Пенчо Чанев

6. Руси Русев

7. Стефан Гердев

8. Ваня Маринова

Днес, 27.05.2020 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Агро Хоуп" ЕООД

Днес, 18.05.2020 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Виксъни" ЕООД

2. "Ес Енерджи Про" ЕООД

3. ЕТ "Сага-93-Людмил Захариев"

4. "Никма-ТК" ООД

Днес, 05.05.2020 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Емси - Солар" ЕООД

2. "Ен Джи Пауър" ЕООД

3. "Леван България" ООД

4. "Лумар България" ЕООД

5. Петър Овчарченски

Днес, 22.04.2020 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Екобулкос" ЕООД

2. "Елста" ЕООД

3. ЕТ "Гергана Илиева - 2010"

4. "Калиста - Системс" ЕООД

5. "СРР Енерджи" ООД

Днес, 27.02.2020 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Сън Енерджи 2009" ЕООД

Днес, 27.01.2020 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Атанасов Груп" ЕООД

Днес, 10.01.2020 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Еко Енерджи Груп" ООД

2. Петя Стамова

Днес, 07.01.2020 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Еко Сат Систем" ООД

2. "Енерджитур" ЕООД

Днес, 03.01.2020 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Ал - Електрик" ООД

2. "Буковец - Твърдица" АД

3. "Димера 2010" ЕООД

4. "Лукс Солис" ЕООД

5. "Паралакс 2000" ООД

6. "Стар Сървиз" ЕООД

Днес, 23.12.2019 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Скай Енерджи" ООД

2. "Солар Енерджи 2000" ЕООД

Днес, 19.12.2019 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. "Бодо 09" ООД

2. "Еко Енерджи - Суворово" ЕООД

3. ЕТ "Габриела Тодорова - Солар"

4. ЕТ "Соларис 100 - Пенка Добрева"

5. "Робокоп" ЕООД

6. "Саш Енерджи" ЕООД

7. "Фотон Енерджи" ЕООД

8. "Юлико Евротрейд" ЕООД

Днес, 25.10.2019 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. Ди Солар ЕООД

Днес, 21.10.2019 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. Александър Видолов

2. Еко Енергетик 1 ЕООД

3. Фрейм Тех ЕООД

4. Цунами ООД

Днес, 15.10.2019 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. Айви роуд ЕООД

2. Анел Енерджи ЕООД

3. Влад Солар Парк ЕООД

4. ФЕЦ Искра ООД

5. Финиш ЕООД

Днес, 24.09.2019 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. Естреа - 08 ЕООД

2. ЕТ Випера - Димо Киряков

3. ФВ Парк - Могилино 1 ЕООД

Днес, 04.09.2019 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. Диб - 2004 ЕООД

2. Енергия - Кавръкови ООД

3. ЕТ Малини - Иван Бакалов

4. Коце 2006 ЕООД

5. Кресна Електрик ООД

Днес, 03.09.2019 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. Дамик ООД

2. Джордан и Крис Инвест ЕООД

3. Т Солар ЕООД

4. Тад България ЕООД

5. Хидро Ин ООД

6. Ян Солар Технолоджи ЕООД

Днес, 19.06.2019 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. Еко Енергия Доспат ЕООД

2. Енерджитур ЕООД

3. ЕТ Гергана Илиева - 2010

4. Кукорева 2 Солар ЕООД

5. Сф Енерги ООД

6. Юлико - Евротрейд ЕООД

Днес, 30.01.2019 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. Аркадия Сървис АД

Днес, 29.01.2019 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. Елпро България ООД

Днес, 22.01.2019 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. Елпро България ООД

Днес, 21.01.2019 г., на основание чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, във връзка с чл. 11 от Вътрешните правила за установяване на публични държавни вземания на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, уведомяваме заинтересованите лица за започване на административни производства за установяване на публични държавни вземания, както следва:

1. Айви Роуд ЕООД

2. Александър Видолов

3. Ал-електрик ООД

4. Анел Енерджи ЕООД

5. Аниди ЕООД

6. Аркан-Кени ЕООД

7. Ас Солар 01 ЕООД

8. Би Електрик Плюс ЕООД

9. Бийстън Енерджи АД

10. Блатница Суит Хаус ЕООД

11. Бодо 09 ООД

12. Буковец - Твърдица АД

13. Ванеса ЕООД

14. ВГ - 1 ЕООД

15. Вива ООД

16. Винко - 2007 ООД

17. Влад Солар Парк ЕООД

18. Даксън ЕООД

19. Дамик ООД

20. Джордан и Крис Инвест ЕООД

21. ДЗЗД Кардам 2

22. Ди Енд Пи Солар ООД

23. Ди Солар ЕООД

24. Димера 2010 ЕООД

25. Домус Ауреа ЕООД

26. Евро Електрик ЕООД

27. Еко Виа ООД

28. Еко Енергетик 1 ЕООД

29. Еко Енерджи - 21 ООД

30. Еко Енерджи - Суворово ЕООД

31. Еко-енерджи - 2006 ООД

32. Еко Сат Систем ООД

33. Експреском ЕООД

34. Електроизграждане - С.И ООД

35. Елсолар - 2012 ЕООД

36. Енвиво ЕООД

37. Енергия - Кавръкови ООД

38. Естреа 08 ЕООД

39. ЕТ Аполон - Импекс Борис Карпузов

40. ЕТ Вила Терма - Велин Керков

41. ЕТ Гига парк - Стилияна Гигова

42. ЕТ Малини - Иван Бакалов

43. ЕТ Петко Крълев

44. ЕТ Съни - Севдалина Димитрова

45. Зора - 1 ООД

46. Индустриал Солар ООД

47. Комвес ЕООД

48. Коце 2006

49. Ланца Солар ЕООД

50. Лопян 2011 ЕООД

51. Меджик Роуз ООД

52. Метронет ЕООД

53. МЪТНИЦА - 09 ООД

54. Нейчъръл Енерджи ЕООД

55. Николай Самандов

56. Ню Енерджи и КО ЕООД

57. Пчела 09 ЕООД

58. Радо Енерджи - 89 ЕООД

59. Ренюабъл Инженеринг ЕООД

60. Родес 08 ООД

61. РСС - Енерджи ООД

62. Саш Енерджи ЕООД

63. СЕК ЕООД

64. Сиби-А-Ангелови СД

65. СМС Солар ЕООД

66. Снабдяване, заготовки и монтаж ООД

67. Солар БГ ЕООД

68. Солар Енерджи 2000 ЕООД

69. Солар Контрол ООД

70. Солар Пи Ел ЕООД

71. Солар Системс Груп ЕООД

72. Солар Се ЕООД

73. Сън Трейд ЕООД

74. Т Солар ЕООД

75. Уинд Парк Каварна Иист ЕООД

76. УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ АД

77. ФВ Парк Могилино 2 ЕООД

78. ФЕЦ Искра ООД

79. Финиш ЕООД

80. Фотоволт Груп ЕООД

81. Фотон Енерджи ЕООД

82. Фотони 4 ООД

83. Хидроекоенерго ТАС ЕООД

84. Цунами ООД

отпечатай тази страница