Регистър на издадените разрешителни за управление на съоръжения за минни отпадъци

Регистърът съдържа информация за предоставените по Закона за подземните богатства (ЗПБ) разрешителни за управление на съоръжения за минни отпадъци. Последна актуализация: 02.06.2022 г.

отпечатай тази страница