Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Заместник-министър Ива Петрова: "Развитието на енергийните общности ще доведе до ръст на потреблението на собствена възобновяема енергия"

свали снимката

Тя взе участие в кръгла маса посветена на публично-частните партньорства в България, част от събитията на Делфийския икономически форум

Включването на потребителите на енергия като активни производители на енергия ще помогне за постигането на справедлив енергиен преход. Това заяви заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова на кръгла маса под надслов "Публично-частни партньорства в България", която се проведе в София. Организатор на събитието е "Делфийският икономически фoрум".

Българският заместник-министър направи изказване в панел на тема “Концепцията за енергийни общности - гръцката правна рамка като добра практика за България”.

В приветствието си Ива Петрова подчерта, че развитието на енергийните общности ще доведе до значителен ръст на потреблението на собствена възобновяема енергия. Тя постави акцент върху създаването на условия за крайните потребители, по-специално битовите, които да имат право да участват в общности за възобновяема енергия и да могат да произвеждат, консумират, съхраняват или продават енергия от възобновяеми източници. Според нея това ще стимулира децентрализираното производство на енергия от възобновяеми източници.

Фокус бе поставен и върху развитието на електроенергийния сектор при максимално интегриране на собствената енергия от ВЕИ в пазара на електроенергия, както и достъпността на децентрализираните енергийни източници за потребителите.

 

отпечатай тази страница