Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Министърът на енергетиката Румен Радев и генералният директор на ГД „Енергетика“ в ЕК Дите Юл Йоргенсен обсъдиха междусистемната свързаност и развитието на ВЕИ в региона

Министърът на енергетиката Румен Радев и генералният директор на ГД „Енергетика“ в ЕК Дите Юл Йоргенсен обсъдиха междусистемната свързаност и развитието на ВЕИ в региона свали снимката

Засилването на междусистемната електроенергийна и газова свързаност между България, Гърция и Румъния, особено в контекста на увеличените ВЕИ амбиции и възможностите за реализация на сериозния енергиен потенциал в региона, бяха сред основните обсъдени теми по време на посещението на генералния директор на ГД „Енергетика“ в ЕК Дите Юл Йоргенсен в България.

Тя се срещна с министъра на енергетиката Румен Радев, заместник-министрите Ива Петрова и Красимир Ненов, както и с изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов и директорът на Централна диспечерско управление на „ЕСО“ ЕАД Димитър Зарчев. Г-жа Йоргенсен посети диспечерските управления на „Булгартрансгаз“ ЕАД и „ЕСО“ ЕАД, както и подстанция „Искър Индустрия“, обновена с европейско финансиране по инвестиция C4.I4 „Цифрова трансформация на електропреносната мрежа“, част от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

По време на срещата беше поставен акцент върху необходимостта от укрепване на преносната инфраструктура, включително в рамките на проекта за Вертикалния газов коридор.

Беше засегната и темата за сигурността на системата, като Димитър Зарчев от ЕСО ЕАД представи планове за разширяването на електропреносната мрежа, която има ключова роля за интегрирането на повече ВЕИ.

 

отпечатай тази страница