Късо съединение, пожар и липса на инвестиции в мрежата са причина за авариите в "Топлофикация-Перник"АД

Главната причина за прекъсванията на топлоподаването в град Перник през последните седмици, е възникналият на 19.02.2018 г. пожар, заради късо съединение на маслен кабел 6 kV, който засяга и други силови кабели. Повредените кабели прекъсват електрозахранването към основни съоръжения в централата, част от които са в цех "Въглеподаване". Основното и резервното гориво на "Топлофикация-Перник" АД са въглища. Вследствие на прекъснатата доставка на въглища, централата превключва котлите си на работа с природен газ. При промяна на горивото, съоръженията в централата не могат да достигнат необходимата топлинна мощност. Поради това, в периода 19-28 февруари 2018 г., "Топлофикация-Перник" АД е подавала топлинна енергия с понижени температурни параметри, като са констатирани периоди, в които температурата водата е била с около 10-20 оС по-ниска от утвърдената по график.

Топлопреносната мрежа на "Топлофикация-Перник" АД е с обща дължина 136 151 метра. През последните пет години топлофикационното дружество не е извършвало планова подмяна на амортизирани участъци на мрежата. За този период са подменяни само отделни участъци за отстраняване на аварийни пробиви, чиято  обща дължина е 2747 м.  През 2017 г. аварийните пробиви на топлопроводи от мрежата на Топлофикация-Перник" АД са се увеличили с 30% спрямо предходната година.

Това установиха контролните органи на Министерството на  енергетиката, в рамките на извънредната проверка, която приключи днес. Проверката установи още, че през  целия зимен период "Топлофикация-Перник" АД е поддържала достатъчен резерв от гориво, по-висок от нормативно определения. Резултатите от проверката, касаещи качеството на топлоподаването ще бъдат предоставени на компетентния орган – Комисията за енергийно и водно регулиране.

 

отпечатай тази страница