Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Златуша"

Дата на обявяване: 26.08.2014

Обявата е публикувана в бр. 71 от 26.08.2014 г. на Държавен вестник

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на икономиката и енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми в площ "Златуша", разположена на територията на общини Драгоман, Сливница и Божурище, област Софийска, общини Брезник и Перник, област Перник и Столична община, област София-град:

No

X [m]

Y [m]

1

4623734

8463384

2

4621299

8467888

3

4618406

8465927

4

4618590

8465688

5

4618215

8465420

6

4617918

8465745

7

4618176

8465936

8

4617097

8467490

9

4615000

8467505

10

4615000

8468930

11

4614289

8469920

12

4618491

8472670

13

4613928

8481349

14

4607190

8486355

15

4606010

8484939

16

4606789

8482571

17

4603243

8479891

18

4605224

8477242

19

4605769

8477613

20

4606315

8476773

21

4605804

8476408

22

4616925

8460463

23

4621808

8460602

Изключена площ

24

4621516

8463732

25

4621516

8463895

26

4621448

8463970

27

4621156

8464048

28

4620730

8463913

29

4620730

8463780

30

4621172

8463597

31

4621380

8463613

Изключена площ

32

4610831

8480931

33

4610669

8481500

34

4610078

8481630

35

4610059

8481439

36

4610385

8480931

37

4610310

8480685

38

4610389

8480680